Drukāt

2Gulbenes 2.vidusskolā turpinās skolēnu uzņemšana

•Pamatizglītības programmā (1.-9.klasē)
•Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā

•Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā
•Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā- komerczinības
•Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā – valsts aizsardzības mācība

Nāc mūsu pulkā!

Dokumentu iesniegšana 11.06.-20.08. Līkajā 19a (internāta ēkā) no plkst. 9.00 līdz 14.00
Tālrunis uzziņām: 25619810.