Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes 5-6-7-gadīgie audzēkņi šajā mācību gadā turpināja apgūt starptautiski atzītu interaktīvu mācību programmu FasTracKids Fundamentals. Šīs programmas ietvaros  bērni iepazina tādus nopietnus mācību priekšmetus kā astronomija, bioloģija, komunikācija, radošā literatūra, ekonomika, matemātika, dabaszinātnes, zemes zinātnes, tehnoloģijas u.c.  Nodarbību laikā notika ļoti aktīva mācīšanās - vispirms bērni ar interaktīvā ekrāna starpniecību saņēma  informāciju par kādu konkrētu jautājumu, bet pēc tam  iegūtās zināšanas pārbaudīja praksē un nostiprināja, veicot daudzveidīgus eksperimentus un pētījumus, darbojoties grupās, izsakot savu viedokli un secinājumus.

ftk

Šāda mācīšanās ir radoša un aktīva, tā veido un nostiprina tādas 21.gadsimtā nepieciešamas prasmes kā sadarbība un komunikācija, pašapziņa un līderība,  kritiskā domāšana, zinātkāre un neapšaubāmi atbilst jaunajai- kompetenču pieejai mācību saturā.

FasTracKids programma piedāvā arī vairākas starptautiskas aktivitātes, kurās piedalījās mūsu audzēkņi. Rudens pusē vienlaicīgi ar daudzu citu valstu bērniem Lasījām rekorda vārdā un aprīlī piedalījāmies saziņas prasmju konkursā Voices of FasTracKids 2018.

Maijā, pašā mācību gada noslēgumā, esam saņēmuši ļoti priecīgu ziņu -  mūsu audzēkne Annija Gala ir  kļuvusi par šī konkursa nacionālo uzvarētāju bērnu grupā!

Sertifikātu  par piedalīšanos konkursā saņēma  mūsu 6-gadnieces Zane Salmiņa un Samanta Vaivare, kā arī meiteņu skolotājas  Velga Žalima un Spulga Upāne!

Priecājamies kopā ar mūsu audzēknēm un vēlam, lai FasTracKids nodarbībās iegūtās zināšanas un prasmes lieti noder skolā, uzsākot mācības 1.klasē!

Annijas uzstāšanos konkursā varat vērot: www.youtube.com/watch?v=SFaVQdqrxRU&t=5s

Vairāk par programmu varat lasīt: http://fastrackids.lv/

Gulbenes 1.PII vadītājas vietniece izglītības jomā Inita Artistova