Priekuļu tehnikums turpina audzēkņu uzņemšanu:

Izglītības programmas ar pabeigtu pamatskolas izglītību (mācību ilgums 4 gadi)

- Automehāniķis

- Autodiagnostiķis

- Spēkratu mehāniķis

- Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis

- Augkopības tehniķis

- Klientu apkalpošanas speciālists

- Datorsistēmu tehniķis

- Programmēšanas tehniķis

- Apdares darbu tehniķis

- Namdaris

- Jumiķis

- Pavārs

Jauniešu garantijas izglītības programmas apgūstamas ar pabeigtu pamatskolas izglītību (no 17 gadu vecuma)

- Pavāra palīgs

- Šuvējs

Izglītības programmas  ar vidējo izglītību ( mācību ilgums 1,5 gadi)

- Automehāniķis

- Autodiagnostiķis

Mācības neklātienē

-  Augkopības tehniķis

Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu novads LV 4126. Tālr.64130679, 29119845,

e-pasts: , URL: pt.edu.lv.