etwinningGulbenes sākumskola ir viena no 24 izglītības iestādēm Latvijā, kurai piešķirts Eiropas līmeņa “eTwinning Skola” statuss. Šī gada 28.augustā Gulbenē eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta pārstāve Ingūna Lipska Gulbenes sākumskolas vadībai pasniegs “eTwinning Skola” atzinības zīmi un Eiropas Komisijas pateicības vēstuli.

Novērtējot iestāžu aktīvu iesaistīšanos sadarbības projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā, šī gada pavasarī 1212 izglītības iestādēm visā Eiropā tika piešķirts “eTwinning Skola” statuss. Konkursa kārtībā augsto atzinības zīmi piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning projektus un skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību.

Gulbenes sākumskolā eTwinning projektus īsteno vairāki pedagogi, aktīvākās no tām ir Baiba Dzērve, Lienīte Leišavniece un Inese Gabrāne.

Visas “eTwinning Skola” statusu ieguvušās skolas saņem arī Eiropas Savienības izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras komisāra Tibora Navračiča vēstuli. Tajā viņš pateicas apbalvoto skolu vadībai un skolotājiem par aktīvu darbu eTwinning: “Iegūtais “eTwinning Skola” statuss parāda, ka Jūsu skola ir izmantojusi jaunākos digitālos un radošos rīkus, lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus, atspoguļo veiksmīgu sadarbību ar citām eTwinning skolām. Šis apbalvojums norāda arī uz Jūsu pūliņiem veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi, tādējādi palīdzot pedagogiem uzlabot savas prasmes skolēnu labā.”   

eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē. Pašlaik eTwinning.net platformā reģistrējušies aptuveni 562 000 skolotāju, no kuriem 5800 ir Latvijas skolotāji. Informācija par citiem eTwinning pasākumiem – www.etwinning.lv.

Baiba Suseja
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Pedagogu digitālās pratības pilnveides daļas projektu koordinatore