28.augustā Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālisti kopā pulcēja Gulbenes novada pedagogus, lai informētu par aktualitātēm izglītības jomā un ar dažādām izglītojošām lekcijām un sarunām iedvesmotu jaunajam darba cēlienam. Šajā sanākšanas reizē tika sveikti arī jaunie pedagogi un pasniegti gan Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksti, gan Gulbenes novada pašvaldības Pateicības raksti.

Gulbenes novada pedagogu saimē svinīgi tika uzņemta Tija Veidemane, kura Gulbīša pamatskolā strādās par sākumskolas skolotāju 1.klasē, un Marija Annuškāne, kura strādās par pirmsskolas skolotāju Tirzas pamatskolā. Savukārt darba gaitas Lizuma vidusskolā uzsāks Mārīte Zvirgzdiņa. Viņa strādās par pirmsskolas skolotāju.

Augsto Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojumu saņēma:

 • Inese Ubaga, Gulbenes 2.vidusskolas direktora vietniece - par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā;
 • Edīte Ķikuste, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas interešu izglītības skolotāja - par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu skolēnu dejas mākslas attīstībā;
 • Aleksandra Birkova, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja - par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības jomā;
 • Aelita Medejse, Rankas pamatskolas skolotāja - par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā;
 • Svetlana Ziepniece, Tirzas pamatskolas direktore - par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā.

Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstus saņēma:

 • Oksana Jakuboviča, Stāmerienas pamatskolas  skolotāja - par mūsdienīgu un radoši organizētu mācību un audzināšanas procesu;
 • Baiba Eiduka, Druvienas sākumskolas skolotāja - par mūsdienīgu un radoši organizētu mācību un audzināšanas procesu;
 • Mirdza Ranka, Lizuma vidusskolas skolotāja - par mūža ieguldījumu Lizuma vidusskolas attīstībā.
 • Iluta Podziņa, Gulbenes 2.vidusskolas direktora vietniece - par ieguldīto darbu Gulbenes 2.vidusskolas kolektīva profesionālajā pilnveidē, skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšanā.
 • Dina Tiltiņa, Gulbenes sākumskolas skolotāja - par skolēnu datorikas un robotikas mācību bāzes izveidošanu un veiksmīgu starptautiskajos projektos gūtās pieredzes iedzīvināšanu savā un kolēģu pedagoģiskajā darbā;
 • Lienīte Leišavniece, Gulbenes sākumskolas skolotāja - par mērķtiecīgu metodisko darbu, dalību metodisko izstrādņu skatē un ieguldījumu skolas projektu veidošanā un sekmīgā realizācijā.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste