Datums, laiks un vieta

Pasākumi

Atbildīgā persona

05.09. plkst.14.00

Gulbenes novada pašvaldībā, 3. stāva zālē

Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme.

A.Šķēls

29343189

06.09.

Rīgā, “Arēna Rīga”

Programmas “Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākums.

Izbraukšana no novada pašvaldības plkst.7.30

B.Muceniece

64497724            

07.09. plkst.18.00

Gulbenes novada BJSS

Pasākums uzsākot jauno mācību gadu.

A.Andževs

28705085

11.09. plkst.14.00

Gulbenes novada pašvaldībā, 2. stāva zālē

Programmas “Latvijas skolas soma” skolu koordinatoru tikšanās.

B.Muceniece

64497724

12.09. plkst.12.00

Gulbenes kultūras centrā

Skolēnu tautas deju kolektīvu vadītāju sanāksme. Aktualitātes un darba plānojums 2018./2019.m.g.

Z.Meiere

26222123

12.09. plkst. 10.00

Gulbenes novada pašvaldībā, 3. stāva zālē

Kursi klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, izglītības iestāžu karjeras izglītības koordinatoriem un pašpārvalžu koordinatoriem „Pedagoga loma skolēna pašvērtējuma stiprināšanā, izmantojot karjeras attīstības atbalsta metodikas”(6h) Elektroniska pieteikšanās līdz  10.septembrim https://ej.uz/f843

J.Zirne

28722204

13.09. plkst.14.00, Gulbenes 1.PII

(O.Kalpaka ielā 70A)

Mūzikas skolotāju sanāksme par gatavošanos novada pirmsskolas bērnu koncertam, kurš notiks 08.11. Gulbenes kultūras centrā.

I.Artistova

29469631

17.09.- 18.09. plkst. 10.00

Rīgā, Rīgas tehniskā koledžā

VISC organizēts skolēnu tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju repertuāra apguves seminārs.

Z.Meiere

26222123

18.09. plkst.13.00

Gulbenes 2.vidusskolā

Mūzikas skolotāju, skolēnu vokālo ansambļu vadītāju un koru diriģentu sanāksme. Aktualitātes un darba plānojums 2018./2019.m.g.

L.Plešanova- Jarusova

26536791

21. 09. plkst. 10.00

Gulbenes novada pašvaldībā, 3. stāva zālē

Kursi bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Dalībai kursos pieteikties līdz 15.septembrim e-pastā

I.Ābeltiņa

29427494

21.09. plkst. 9.00

Lejasciemā

0limpiskā diena- novada skolu sacensības rudens krosā.

A.Andževs

28705085

22.09. plkst. 14.00

Beļavas pagasta Ozolkalnā, diriģentu dzimtās skolas apkārtnē

Muzikāli sportiski radošs pasākums  "Atrodi sevī Kokaru kopā ar kori Beverīna".Dalību pasākumā pieteikt līdz 14.septembrim LĶiplokai.

L.Ķiploka

26492518

27.09.

Rīgā, Rīgas Latviešu biedrības namā

Skola 2030 organizētā konference “Lietpratība pamatizglītībā.

Skolu direktori

02.10. plkst. 10.00

Gulbenes novada pašvaldība, 3. stāva zāle

Noslēguma nodarbība (4.) seminārs pirmsskolas jomu speciālistiem “Pārmaiņas un kompetenču pieeja” Kontaktpersona A.Birzniece, t. 266980896

Sagatavoja: Baiba Muceniece

 64497724, 26619643