Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros Latvijas novados norisinās projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””, kura mērķis ir stiprināt jaunatnes piederības sajūtu un mīlestību savai zemei, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes. Konkursa mērķa auditorija ir skolēni no 1. līdz 12.klasei.

Noslēgusies projekta būtiskākā aktivitāte  – fotokonkurss, kura ietvaros skolēni tika aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas. Konkursa darbu iesniegšana notika projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem bija iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada, skolas un klases. Mājaslapas apmeklētājiem bija iespēja nobalsot par labākajiem attēliem.

“Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā ”Mana zeme skaistā”” piedalījās Galgauskas pamatskola, Rankas pamatskola, Tirzas pamatskola, Gulbenes sākumskola, Gulbenes 2. vidusskola, Sveķu internātpamatskola un Lizuma vidusskola.

Visvairāk balsu saņēmušo skolēnu darbi tiks izgatavoti kā foto gleznas un izstādīti skolās, lai tos demonstrētu plašai sabiedrībai. Projekta noslēgumā foto gleznas kā dāvinājums nonāks skolu īpašumā, ar skolēnu radošo darbu palīdzību ienesot valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu mācību iestādēs.

Projekta darba grupa nodrošina visu aktivitāšu realizēšanu projekta ietvaros – skolēnu iesaistīšanu konkursā, tā administrēšanu, skolēnu darbu izgatavošanu, foto gleznu nogādāšanu skolās, autoru apbalvošanu un konkursa publicitāti.

Projekta noslēgumā – oktobrī skolām tiks nogādāti visvairāk balsu ieguvušie skolēnu darbi.

Konkursa rezultātus un visvairāk balsu saņēmušos Gulbenes novada skolēnu darbus aicinām aplūkot projekta mājaslapā: www.manazemeskaista.lv sadaļā „Darbi”.

Lai projekts norisinātos veiksmīgi, nozīmīgs ir uzņēmēju atbalsts. Projekta darba grupa saka paldies SIA "ADTS", SIA "SĪKAKMENTIŅI", SIA "MG Island"
(Viesu nams "Dīķsalas") un ZS "Dālderi".

Leposimies ar Latvijas skaistumu kopā!

“Mana zeme skaistā” projekta darba grupa