Izglītības darba pasākumi 2018.gada oktobrī

Datums, laiks un vieta

Pasākumi

Atbildīgā persona

02.10.plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldībā, 3. stāva zālē

Kursu “Kompetenču pieeja mācību saturā” pirmsskolu vadības komandām noslēguma nodarbība.

A.Šķēls

29343189

03.10. plkst.14.00

Gulbenes novada pašvaldībā, 2. stāva zālē

Izglītības iestāžu vadītāju seminārs.

A.Šķēls

29343189

03.10. plkst.10.00

GNVĢ stadionā

Futbols A, B, C grupām.

A.Andževs

28705085

08.10. - 14.10.

UNESCO nedēļa 2018. “Izstāsti mantojumu ”, informācija mājas lapā http://unesco.lv

Klašu audzinātāji

09.10. plkst. 12.30 - 14.00

Gulbenes kultūras centrā

Karjeras diena “Būvē savu karjeras ceļu pats!”, interaktīvs pasākums – izstāde, iespēja iepazīties ar vidējās un vidējās profesionālās izglītības iespējām Latvijā, iedvesmas, pieredzes un profesiju stāsti, tikšanās ar Sabīni Berezinu un Rassell- novada 7.-9.klašu skolēniem.

J.Zirne

28722204            

10.10. plkst.10.00 - 12.00

Gulbenes sporta centrā

Karjeras spēles “Vai jābūvē karjera jau sākumskolā?”-Gulbenes novada 1.-6.klašu skolēnu komandām.

D.Anča

29295359

10.10. plkst.10.00 - 14.00

Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze”

VIAA organizētais seminārs vecāko klašu skolēniem – medicīnas nozares interesentiem “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”. Elektroniska reģistrēšanās skolēniem: https://ej.uz/ttno , skolotājiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-2IyksJZZGoKVdtupglpfSqH5xqzvtS7-3rXlzo9LsiGaMQ/viewform

J.Zirne

28722204

10.10. plkst. 13.00 -17.00

Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze”’

Spēļu metodikas pedagogiem skolēnu karjeras vadības prasmju attīstīšanai "Izaugsme caur spēlēm", vada Lauma Žubule un Ieva Elvīra Garjāne Elektroniska reģistrēšanās skolotājiem: https://ej.uz/g5f2

J.Zirne

28722204

10.10.

Gulbenes novada uzņēmumos

Atvērto durvju diena Gulbenes novada uzņēmumos.

L.Kazāka

28609883

10.10.

Cēsīs

VIAA organizētā reģionālā diskusija vidusskolu skolēniem par karjeras attīstības atbalsta īstenošanu. Piedalās Gulbenes novada 10.-12.klašu skolēni- interesenti.

Elektroniska reģistrēšanās skolēniem: https://ej.uz/dimr

J.Zirne

28722204

11.10. plkst.11.00

Rīgā, VISC

Semināru skatuves runas pedagogiem un skolu teātru režisoriem

B.Muceniece

64497724

12.10. plkst.12.00

Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze”

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem pieredzes apmaiņas darbnīcās "Sajūtu izglītība bērnudārzā".

Elektroniskā reģistrēšanās pasākumam līdz 5.oktobrim

ej.uz/essenceofsense

V.Pušķe

28343709

15.10.

Rīgā

“Panākumu Universitātes” nodarbība “Mērķu plānošanas un sasniegšanas sekmējošie un kavējošie faktori”.

R.Raga

26428918

20.10.

Valmierā

Jauno ģeogrāfu skolas nodarbība.

I.Ločmele

26414393

22.10. plkst.10.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Kursi skolotājiem “Tiešsaistes rīku pielietošana mācību stundas organizēšanā”. Kursu vadītāja GNVĢ skolotāja Dina Tiltiņa, kursu apjoms – 12 stundas, 1. nodarbība 22.10, 2. nodarbība 28.12. Pieteikšanās elektroniski līdz 18.10 saitē - https://ej.uz/kursi_22_10_2018

M.Skopāne

26118146

23.10. plkst.13.00

Gulbenes 2.vidusskolā

Ekonomikas un sociālo zinību skolotāju MA sanāksme.

R.Raga

26428918

23.10. plkst.10.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Matemātikas skolotāju MA sanāksme.

I.Roziņa

29247032

23.10. plks. 10.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Dabaszinību jomas skolotāju sanāksme.

L.Silauniece

26397095

23.10 un 24.10. plkst.10.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Kursi mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotājiem “ Dizaina domāšana mācību procesā”. Kursu lektore I. Pētersone, kursu apjoms – 40 stundas, 1. nodarbība 23.10, 2. nodarbība 24.10. Nākamās nodarbības decembrī. Pieteikšanās elektroniski līdz 18.10. saitē - https://ej.uz/Kursi_23_10_2018

M.Skopāne

26118146

24.10.

Rankā

Pieredzes apmaiņas seminārs izglītības iestāžu vadītājiem.

L.Braše

26147716

V.Petrova

26175221

25.10. plkst.10.00

Gulbenes novada pašvaldībā, 309.kabinetā

Mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji un mācību jomu koordinatoru tikšanās. Informācija par apskatītajiem jautājumiem jomu koordinatoru semināros. Aktualitātes 2018./2019.mācību gadā.

B.Muceniece

26619643

25.10. plkst.10.00

Gulbenes novada pašvaldībā, 3.stāva zālē

Konsultatīva tikšanās par atbalsta pasākumu sniegšanu ikdienas mācību darbā un VPD.

V.Medne

26619643

30.10. plkst. 10.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Angļu valodas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem.

Dalību olimpiādē pieteikt līdz 15.oktobrim e-pastā

A.Birkova

29171238

Sagatavoja: Baiba Muceniece

64497724, 26619643