IMG 0511

9.oktobrī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) pārstāvji viesojās Gulbenes pirmskolas izglītības iestādei „Rūķītis”, lai pasniegtu Eiropas Solidaritātes korpusa Kvalitātes zīmi, kas ļaus tās ieguvējai piedalīties Eiropas Solidaritātes korpusa programmā un uzņemt brīvprātīgos jauniešus no Eiropas.

IMG 0524
Svinīgajā pasākumā atzinīgus vārdus gan par “Rūķīti”, gan par Gulbenes novada augstajiem sasniegumiem brīvprātīgajā darbā teica JSPA direktore Daina Sproģe: ”Jūs esat pirmie kā jauna organizācija, kas Solidarizācijas korpusā saņem kvalitātes zīmi. Tā vienlīdz ir liela atbildība un apliecinājums, ka esat gatavi iesaistīties.
Uzzinot, ka pirmie šo zīmi saņems gulbenieši, tas nebija pārsteigums. Vērtējot jaunatnes jomu kopumā, un paskatoties, kas notiek 119 pašvaldībās Latvijā, tad Gulbene viennozīmīgi ir starp pirmajām valstī. Aktīvais darbs notiek, pateicoties pašvaldības ieinteresētībai un atbalstam. Jūs esat starp labākajiem, kas strādā jaunatnes politikas jomā.”
Gulbenes pilsētas 2. pirmskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītāja Sandra Brieže pateicās gan saviem pedagogiem par atbalstu šā drosmīgā soļa izvēlē, gan aģentūrai par izrādīto uzticību, piešķirot augsto novērtējumu.

IMG 0504
Savukārt Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Lāsma Lapkaša, kurai darbā ar brīvprātīgo uzņemšanu ir vairāku gadu pieredze, apņēmās sniegt atbalstu palīdzību kolēģiem, ja vien tāda būs nepieciešama.
Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls un novada jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders “Rūķim” vēlēja izdošanos un drosmīgi doties uz priekšu Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātēs.
No šī gada rudens Eiropas Savienība jaunatnes jomā strādājošajiem (valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām, biedrībām u.c.) piedāvā īstenot jaunu programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kas ļaus jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem (ieskaitot) iesaistīties brīvprātīgā darba, prakses vai darba projektā, kā arī jauniešu grupām īstenot Solidaritātes projektus, šādi sniedzot savu ieguldījumu vietējai sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā.
Pirmais “Eiropas Solidaritātes korpusa” projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 16. oktobris.
Jaunā EK izstrādātā programma ilgs no 2018. līdz 2020. gadam, un tās īstenošanai visā ES būs pieejami 375,60 milj. eiro. Latvijā pieejamais finansējums "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu īstenošanai 2018. gada pirmajā projektu konkursā ir 670 392 eiro, tai skaitā:
-brīvprātīgā darba projektiem (tai skaitā, Brīvprātīgā darba partnerību projektiem) – 440 613 eiro;
-solidaritātes projektiem – 109 069 eiro;
-darba un prakses projektiem – 120 710 eiro.
Lai īstenotu Brīvprātīgā darba, apmaksāta darba vai prakses projektus, institūcijai, kura piesakās uz programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” finansējumu, iepriekš JSPA jāveic akreditācija, lai saņemtu Kvalitātes zīmi. Kvalitātes zīme garantē, ka “Eiropas Solidaritātes korpusa” projekti tiks īstenoti atbilstoši programmā paredzētajam.


Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste