Gulbenes 2.vidusskola arvien vairāk iesaistās dažādos starptautiskos projektos, kas dod iespēju skolotājiem profesionāli pilnveidoties, savukārt skolēniem – paplašināt redzesloku, uzlabot svešvalodu zināšanas un gūt jaunas iemaņas. Šobrīd aktīvi ir pieci projekti. Divi no tiem jau kopš 2016. un 2017.gada ir īstenošanas procesā, savukārt trīs ir pavisam jauni, kuru realizācija sākta tikai 2018.gada septembrī.

„Viens no pieciem projektiem, kurā ir iesaistīta arī Lizuma vidusskola, ir „Mācīšanās kultūra”, Tā īstenošana notiek kopš 2016.gada, bet noslēgums ir plānots 2019.gadā. Projektā sadarbojas skolas un universitātes no Latvijas, Polijas, Islandes un Lielbritānijas. Galvenā ideja ir izpētīt skolotāju, skolēnu un vecāku motivāciju iesaistīties mācību procesā, nodrošināt labvēlīgu mācīšanās vidi, kā arī veikt šīs vides uzlabojumus, lai nodrošinātu, ka mācību procesā skolēni apgūst 21.gs.nepieciešamās prasmes. Projekts paredz arī mācības skolotājiem, ko vadīs Dienvidvelsas Universitātes, Krakovas Universitātes un Latvijas Universitātes mācību spēki. Viena no šādām mācību vizītēm notika pirms gada Latvijā. Mēs dalījāmies pieredzē par skolu sadarbību ar pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem. Procesā iesaistījām arī skolēnus, kuri ļoti novērtēja šo iespēju. Tā viņiem bija iespēja komunicēt angļu valodā un gūt pieredzi šādu vizīšu organizēšanā,” stāsta Gulbenes 2.vidusskolas skolotāja un starptautisko projektu koordinatore skolā Dita Grigore.

Pēdējos gados skolas ikdienu papildina ārzemju jaunieši, kuri Gulbenē ierodas Eiropas Brīvprātīgā darba projektu ietvaros. Šobrīd skolā dažādās aktivitātēs iesaistās Ricardo Cardoso no Portugāles.

Savukārt projekts “Saglabāt Zemi, mums  cita ceļa nav” ir viens no septembrī uzsāktajiem projektiem, kuri ilgs līdz 2020.gadam.

„Projektā sadarbosies Turcija, Itālija, Rumānija, Ungārija un Latvija, un tas būs veltīts vides aktivitātēm, kurās iesaistīsim ne tikai skolēnus un pedagogus, bet arī vecākus, vietējo sabiedrību, nevalstiskās organizācijas un citas skolas. Vienojošā ideja – 12 koku stādīšana ikvienā partnerpilsētā, pievēršot sabiedrības uzmanību vides problēmām un tās saudzēšanai. Gulbenē koku stādīšana notiks 2019.gada aprīlī. Gulbenes 2.vidusskola dalīsies pieredzē par vides aktivitātēm skolā, piemēram, makulatūras vākšanu, putnu būru gatavošanu un izlikšanu, Zero Waste un lietoto materiālu izmantošanu jaunu priekšmetu radīšanā u.c. Skolēnu un skolotāju komandas diskutēs par globāliem vides jautājumiem visās partnervalstīs,” informē D.Grigore.

Lai stiprinātu prasmes digitālajā vidē, attīstītu jaunas prasmes Google rīku izmantošanā, salīdzinātu izmantoto metodoloģiju mācību procesā, kā arī motivētu skolēnus priekšlaicīgi neatstāt skolu, kopā ar partneriem no Bulgārijas, Itālijas, Grieķijas un Īrijas tiks realizēts projekts “Uzlabota izglītības motivācija, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas”. Gulbenes 2.vidusskola dalīsies pieredzē par stundu plāniem, to realizāciju, organizēs arī debates. Būtiski ir attīstīt tiešsaistes rīku izmantošanu mācību procesā, tāpēc tiks organizētas arī tiešsaistes tikšanās, pieredzes apmaiņas, prezentācijas, mācību diskusijas.

11 līdz 14 gadus veciem skolēniem būs iespēja iesaistīties projektā “Mūsu mantojums”, kura mērķis ir attīstīt skolēnos apziņu, ka kultūras mantojumu veidojam mēs paši, ka tas nav tikai ēkas un pieminekļi. Dalība starptautiskajās skolēnu apmaiņas mācībās pastiprinās interesi par kultūru, vēsturi, starpkultūru sadarbību, uzlabos angļu valodas iemaņas un veicinās sociālo iemaņu attīstību. Skolēni stiprinās arī savas pilsoniskās piederības izjūtas, demonstrējot savas valsts kultūras mantojumu, iepazīstot un salīdzinot citu valstu kultūru. Projektā iesaistītas izglītības iestādes no Latvijas, Polijas, Portugāles, Turcijas un Bulgārijas.

Skolas pedagogi labprāt iesaistās arī eTwinning projektos. Tas ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā.

Starptautisko projektu prezentācija kolēģiem un pašvaldības pārstāvjiem norisinājās skolēnu rudens brīvdienās – 24.oktobrī.

Visi projekti tiek realizēti ar Eiropas Savienības „Erasmus+” programmas finansiālu atbalstu. No pašvaldības sākotnēji ir vajadzīgs priekšfinansējums 20% apmērā, kas pēc projekta realizācijas tiek atmaksāts atpakaļ pašvaldības budžetā.

2 vsk logoerasmus

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste