26.novembrī Gulbenes novada  5.-7.klašu drosmīgākajiem skolēniem atkal bija svētki, kas šoreiz bija veltīti mūsu dzimtajai valodai. Mums visiem kopā tik ļoti gribētos, lai mūsu valoda ir tik kupla kā šodienas neskaitāmās sniega pārslas, tik skaista kā neparastie rozā mākoņi novembra debesīs. Un katrs šodienas dalībnieks ir atbildīgs par savu runāto valodu ik katru brīdi.

Pasākuma vadītājas – Zinīte un Nezinīte – ļāva visiem jauktās komandās izzināt valodu. Bija iespēja minēt vecvārdus, veidot sinonīmu kokus, salikt pareizi sakāmvārdus, atrast tautasdziesmām pazudušos vārdus, atjaunot salikteņus, uzrakstīt vēstuli Nezinītei, definēt savu valodas izpratni, izspēlēt klusos telefonus, salikt no burtiem daudz vārdu, satīt kopīgu valodas kamolu. Varēja arī mēģināt sadraudzēties ar skolēniem no citām skolām

Katrs dalībnieks saņēma zīmuli ar uzrakstu “Satin savu valodiņu”, lai ir iespēja skaistos saklausītos vārdus pierakstīt  ar šo īpašo zīmuli.

Paldies 11 vidusskolēniem no Gulbenes 2.vidusskolas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un Lizuma vidusskolas, kuri gatavoja uzdevumus un vadīja šo pasākumu. Paldies Izglītības, kultūras un sporta nodaļai par materiālo atbalstu.

Skolotāja Inga Kadile un Iveta Zvaigzne,
pasākuma kopā turētājas