Drukāt

Laiks un vieta

Pasākumi

Atbildīgā persona

01.12.

Valmierā

Jauno ģeogrāfu skola. Cilvēkģeogrāfija.

I.Ločmele

26414393

03.12. plkst. 9.30

Gulbenes novada pašvaldībā, 3.stāva zālē

Kursi izglītības iestāžu vadītājiem “Pārmaiņu vadība. Pārmaiņu plānošana un ieviešana izglītības iestādē”. Lektori Inga Pāvula, mg.psych Reinis Upenieks.

A.Šķēls

29343189

05.12. plkst.10.00

Gulbenes novada   BJSS

Tautas bumba D gr.    

           

A.Andževs

28705085

06.12. plkst. 11.00

Tirzas kultūras namā

Skolēnu tautas deju kolektīvu Sadancis. Dalību Sadancī pieteikt līdz 01.12. e-pastā zaniite_k @inbox.lv

Z.Meiere

26222123

06.12.

Rīgā,

Biznesa augstskolā ‘Turība”

„Panākumu universitātes” nodarbība “Karjeras plānošana un attīstīšana”.

R.Raga

26428918

06.12. plkst. 16.00-18.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā, Gulbenes sākumskolā

Radošās darbnīcas Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un Gulbenes sākumskolas pasākuma “Gaismas meklēšana Lielās egles iedegšanas svētkos” ietvaros, plkst.18.00 Lielās egles iedegšana.

I.Zvaigzne

26496541

S.Sniķe

29193742

07.12. plkst. 18.00

Gulbenes Sporta centrā

Gulbenes novada izglītības iestāžu pedagogu pasākums ar devīzi „Ir tikai -starts”.

B.Muceniece

64497724

08.12

Rīgā

Jauno fiziķu skola “Eksperimentālās iekārtas”.

T.Pētersone

29361511

12.12. plkst.16.00

Vecgulbenes muižas kamīnzālē

Karjeras izglītības darba izvērtējums 2018. gada ietvaros Gulbenes novada izglītības iestāžu vadītājiem, karjeras kontaktpersonām un pedagogiem karjeras konsultantiem.

Elektroniska reģistrēšanās līdz 7.decvembrim -

https://ej.uz/cu98

A.Birzniece

26698096

13.12.

Valmierā

IT programmētāju skoliņas un Mehatronikas skoliņas nodarbības.

A.Dane

26104320

13.12. plkst.14.00

Gulbenes novada pašvaldībā, 308.kab.

Gulbenes novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde.

V.Medne

26314808

14.12. plkst.10.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Kursi svešvalodu un latviešu valodas skolotājiem “Informācijas tehnoloģijas valodu mācību nodarbībā” 1. nodarbība (2. nodarbība plānota 4.janvārī). Elektroniska pieteikšanās saitē https://ej.uz/kursi14_15_2018 līdz 7. decembrim.

A.Birkova

29171238

14.12. plkst.10.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Kursi “Bērna talanta identificēšana un veicināšana izglītības ietvaros”. Kursi notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.1./16/I/002 „Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros. Pilnveides kursus vadīs Dr. paed. Anita Skalberga, skolotājiem dalība- bez maksas.

V.Medne

26314808

15.12.

Noslēdzas pieteikšanās VPD.

Atbildīgie par VPD skolās

Semestra beigās

Iesniedz pieteikumu anketas stipendiju piešķiršanai 10.-12.klašu skolēniem.

Vidusskolu direktori

27.12. plkst. 9.30

Sveķu internātpamatskolā

Izglītības iestāžu vadītājiem kursu “Pārmaiņu vadība. Pārmaiņu plānošana un ieviešana izglītības iestādē” turpinājums.

A.Šķēls

29343189

27. 12. plkst. 9.30

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Kursu “Dizaina domāšana mācību procesā” noslēguma nodarbība. Kursu lektore I. Pētersone.

M.Skopāne 261118146

28.12. plkst. 11.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Kursu “Tiešsaistes rīku pielietošana mācību stundas organizēšanā” 2. nodarbība. Kursu vadītāja GNVĢ skolotāja Dina Tiltiņa.

M.Skopāne 261118146