sakumskola

Konkursā var piedalīties Gulbenes sākumskolas skolēni, vecāki, skolas darbinieki un Gulbenes novada iedzīvotāji, kuri vēlas ieguldīt savas radošās spējas Gulbenes sākumskolas atpazīstamības veicināšanā.
Konkursam izstrādāto karoga skici var iesniegt Gulbenes sākumskolas lietvedībā līdz 2018. gada 17. decembrim, pulksten 16.00. Galvenā balva – picērijas “Rodi” dāvanu karte 30 eiro vērtībā. Konkursa nolikums