Gulbenes sākumskolai jau vairāku gadu garumā ir izveidojusies skaista sadarbība ar pilsētas senioru biedrību, ko paši mīļi saucam par “draudzīgajām omītēm”. Ir īstenoti vairāki kopīgi iniciatīvprojekti, ir piedzīvotas skaistas draudzības. Daudz esam mācījušies viens no otra un dalījušies priekā. Šoreiz draudzēties turpinām skolas Brīvprātīgā darba projekta “Radām prieku!” ietvaros. Skolā uzņemam brīvprātīgo jaunieti no Spānijas un drīzumā uzņemsim vēl otru jaunieti. Brīvprātīgie jaunieši skolā veic dažāda veida radošās aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem ar mērķi dot iespēju visiem vairāk radoši izpausties un radīt vairāk prieka ikdienā. Protams, arī palīdzēt mums pierast pie darbošanās starpkultūru vidē un svešvalodu lietošanas ikdienā. Dažās savās aktivitātēs jaunieši iestāstīs arī mūsu draugus “draudzīgās omītes”. Omītes reizēm palīdzēs radošajās darbnīcās, kā arī pašas tiks aicinātas “ienest savu ideju” skolā kādā mācībstundā.

Lai kopīgā darbošanās varētu noritēt veiksmīgi, vispirms ir jāiepazīstas. Tā 7. novembra vakarpusē tikās skolas jaunizveidotā pašpārvalde, brīvprātīgā jauniete Maria un omītes, lai iepazītos. Pasākumu kopīgi nosaucām par “Paaudžu tikšanās pasākumu simtgades ieskaņās”. Ar tā norises gaitu iepazīstina Bernadeta Balode – skolas pašpārvaldes prezidente: 

“Pirmā kopā būšana ar senioriem.

Viss sākās jau 16:30, kad ieradāmies mājturības kabinētā un sākam rosīties (patiesībā viss sākās tad, kad radās šī ideja!). Gatavojot ēst, iepazināmies ar senioriem un seniori ar mums. Tādi nedaudz iepazinušies turpinājām gatavot gan senioru piedāvātos ēdienus, gan mūsu brīvprātīgās spāņu meitenes Marias ēdienu.

Kad gandrīz viss bija sagatavots, devāmies spēlēt dažādas spēles, lūkoties senioru dejotās dejas un noskatīties prezentāciju, ko bija sagatavojusi Maria. Laiks skrēja vēja spārniem, un bija laiks kopīgām vakariņām. Ēdieni nu gan bija ļoti garšīgi, tam piekrita visi (jo ēdiens patiešām bija ļoti, ļoti garšīgs!).

Vakariņu laikā izrunājām dažas idejas, safotografējāmies un devāmies mājās, draudzīgo omīšu teiciena “Labprāt vēl nāktu, un ja vēl var ko gatavot..!” pavadīti.

Šis vakars izdevās, kā iecerēts!”.

Projekts skolā norisināsies līdz pat vasarai. Projektā tiek piedāvātas aktivitātes arī vietējai kopienai. Sekojiet līdzi informācijai sociālajos tīklos! Radīsim vairāk prieka kopā!

Brīvprātīgā darba projekts “Radām prieku!”, 2018-2-LV02-KA125-002217, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

erasmusJSPA mazssakumskola

Elīna Nagle,
Gulbenes sākumskolas projektu asistente