7.decembrī Gulbenes sporta centrā norisinājās Gulbenes novada konkursa „Gada skolotājs” noslēguma pasākums „Ir tikai – starts”, kura laikā tika noskaidroti laureāti septiņās nominācijās. Šoreiz par „Gada skolotāju 2018” kļuva Gulbenes 2.vidusskolas skolotāja Raisa Raga.

Nominācijas un laureāti

  • Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem – Aelita Blūma
  • Par inovācijām izglītības procesā –  Ilze Vajevska
  • Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību – Aivars Mednis
  • Par veiksmīgāko pedagoga debiju – Marta Balode
  • Par ieguldījumu darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām – Vēsma Dzendža
  • Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar skolēniem tehnisko zinātņu jomā – Dzintars Ziediņš
  • Gada skolotājs – Raisa Raga

Skolotāja Raisa Raga rosina dažādu vecumposmu skolēnus piedalīties ar uzņēmējdarbību saistītos konkursos, piemēram, 3.klases skolēns M.Mezītis finanšu pratības konkursā “Mana vārdnīciņa 2018” ieguva 3.vietu valstī, savukārt pašvaldības organizētajā “IDEJU festivālā” 12.klases skolniece J.Bebre ieguva 1.vietu un E.Žmuida - 3.vietu. Skolotāja iegulda darbu novada skolēnu motivēšanā personības attīstībai, rosina skolēnus apmeklēt “Panākumu universitāti”. R.Raga no 2017.gada ir arī pedagogs karjeras konsultants un ļoti pārdomāti un mērķtiecīgi piedāvā skolēniem iespēju apmeklēt dažādus karjeras izglītības pasākumus skolā. Skolotāja īsteno kompetenču pieeju mācību saturā, aktīvi sadarbojas ar skolotājiem mācīšanās grupās. Sadarbībā ar kolēģiem ir izstrādājusi saturu nodarbībai matemātikā, ķīmijā, komerczinībās, izmantojot mācību darba formu – “Izlaušanās istabā”, un integrētai nodarbībai latviešu un angļu valodā, vizuālajā mākslā un komerczinībās par tēmu “Reklāma”.  Skolotāja, piedāvājot skolēniem daudzveidīgu, vecumposmam un interesēm atbilstošu saturu, darba formas un metodes, mudina apzināties sevi, savas intereses un spējas un, iesaistoties dažādās aktivitātēs, realizēt savu potenciālu, attīstīt uzņēmējdarbību un līderību.

Visi laureāti saņēma Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstus un naudas balvas.

Svinīgo pasākumu vadīja iepriekšējā gada konkursa laureāte Irēna Aizpure kopā ar Nacionālā teātra aktieri Mārtiņu Eglienu.

Konkurss „Gada skolotājs” tiek organizēts kopš 2013.gada, un tā mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā. Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste