Datums, laiks un vieta

Pasākumi

Atbildīgā persona

03.01. plkst. 10.00
Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Kursi latviešu valodas skolotājiem “Pilnveidotais mācību saturs un pieejas uzsvari jaunajā latviešu valodas pamatskolas standartā. Tekstpratības nozīme visos mācību priekšmetos”. Lektore S.Lazdiņa.

I.Kadile
22026088

04.01. plkst. 10.00
Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Kursi svešvalodu un latviešu valodas skolotājiem “Informācijas tehnoloģijas valodu mācību nodarbībā” 2. nodarbība.

A.Birkova
29171238

09.01.
Gulbīša vidusskolā

Personīgās izaugsmes treneru vadītas interaktīvas karjeras atbalsta nodarbības “Es - savas karjeras būvnieks un pavēlnieks!” 1.-6.klašu skolēniem, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001

J.Zirne
28722204

10.01.
Gulbenes 2.vidusskolā

Personīgās izaugsmes treneru vadītas interaktīvas karjeras atbalsta nodarbības “Es - savas karjeras būvnieks un pavēlnieks!” 7.-12.klašu skolēniem, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001

J.Zirne
28722204

10.01.
Valmierā

IT programmētāju skoliņas un Mehatronikas skoliņas nodarbības

A.Dane
26104320

11.01.
Gulbenes 2.vidusskolā,
Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Personīgās izaugsmes treneru vadītas interaktīvas karjeras atbalsta nodarbības “Es - savas karjeras būvnieks un pavēlnieks!” 7.-9.klašu skolēniem, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001

J.Zirne
28722204

11.01. plkst.10.00
Gulbenes novada vidusskolās

Vēstures olimpiāde   9.,12.klašu skolēniem (tiešsaistē).

B.Muceniece
64497724

12.01.
Rīgā

Jauno fiziķu skolas nodarbība “Hidrodinamika”.

T.Pētersone
29361511

14.01.

Noslēdzas reģistrēšanās fizikas olimpiādei.

Fizikas skolotāji

14.01. plkst. 10.00
Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasei. Dalībniekus pieteikt līdz 8.janvārim pa tālr. 64497724 vai e-pastā .

I.Kadile 22026088

Līdz 15.01.

VPIS jābūt reģistrētiem VPD pieteikumiem.

Atbildīgie par VPD skolās

15.01. plkst.10.00
Gulbenes novada vidusskolās

Informātikas olimpiāde (programmēšana) 8.-12.klasei.

B.Muceniece 64407724

16.01.
Stāķu pamatskolā

Personīgās izaugsmes treneru vadītas interaktīvas karjeras atbalsta nodarbības “Es - savas karjeras būvnieks un pavēlnieks!”1.-6.klašu skolēniem, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001

J.Zirne
28722204

17.01. un 18. 01.plkst.9.30

Gulbenes novada pašvaldībā, 3.stāva zālē

Kursu turpinājums izglītības iestāžu vadītājiem “Izglītības kvalitātes vērtēšanas kritēriji”.

A.Birzniece
26698096

18.01. plkst. 10.00 Gulbenes novada vidusskolās

Olimpiāde fizikā 9.-12.klašu skolēniem (tiešsaistē).

B.Muceniece
64497724

18.01
Rīgā

“Panākumu universitātes” nodarbība “Reklāma un sabiedriskās attiecības.

R.Raga 26428918

21.01.

Noslēdzas reģistrēšanās latviešu valodas olimpiādei 11.un12.kl.

Latviešu valodas skolotāji

23.01.

Noslēdzas reģistrēšanās ekonomikas olimpiādei.

Ekonomikas skolotāji

23.01.
Tirzas pamatskolā

Personīgās izaugsmes treneru vadītas interaktīvas karjeras atbalsta nodarbības “Es - savas karjeras būvnieks un pavēlnieks!” 1.-6.klašu skolēniem, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001

Jolanta Zirne 28722204

24.01. plkst.14.00

Gulbenes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē

Iniciatīvas “Skolas soma” koordinatoru tikšanās.

B.Muceniece
64407724

25.01. plkst. 12.00
Beļavas tautas namā

Skolēnu tautas deju kolektīvu koncerts- sadancis. Dalību pieteikt līdz 17. janvārim elektroniski .

Z.Meiere 26222123

26.01.
Valmierā

Jauno ģeogrāfu skola. Vidzemes Atklātā olimpiāde.

I.Ločmele 26414393

28.01. plkst. 10.00
Gulbenes novada vidusskolās

Olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. un 12.klašu skolēniem (tiešsaistē).

B.Muceniece 64497724

29.01.

Noslēdzas reģistrēšanās ķīmijas olimpiādei.

Kīmijas skolotāji

30.01. plkst. 10.00
Gulbenes novada vidusskolās

Ekonomikas olimpiāde 10.-12.klasei (tiešsaistē).

B.Muceniece
64497724

30.01.plkst.10.00
Tirzas pamatskolā

Stafetes “Drošie un veiklie” D grupai.

A.Andževs

28705085

30.01
Lizuma vidusskolā

Personīgās izaugsmes treneru vadītas interaktīvas karjeras atbalsta nodarbības “Es - savas karjeras būvnieks un pavēlnieks!”1.-4.klašu skolēniem, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001

Jolanta Zirne

28722204