Cik neapstrīdama patiesība! Un vēl jo vairāk šai laikā, kad Ziemassvētki teju klauvē pie mūsu durvīm un mīlestībā liek atvērties ikvienai sirdij. Laiks, kas mūsos liek sakārtot domas un darbus. Laiks, kas liek mīlēt un piedot. Laiks, kas liek dot un saņemt. Laiks, kas liek dalīties priekā, mīlestībā, labestībā. Klātbūtnē vai pavisam netieši, kad sajūtam tikai eņģeļa spārna pieskārienu. Nevienu neatstāj vienaldzīgu šis baltums, ko mums ir dāvājusi daba un prieks, par eglītes ienākšanu mājā. Ar bērna acīm mēs skatāmies šai laikā un kā bērni gaidām brīnumu, šoreiz tam noticot daudz vairāk kā citkārt.

jg1

19.decembrī nu jau ļoti daudzus gadus priekā, mīlestībā, dziesmās, dzejoļos un dāvanās ar aprūpes centra „Siltais” iemītniekiem, dalījās Gulbīša pamatskolas bērni, viņu vecāki un skolotāji. Ikviena sirdi iepriecina sarūpētā dāvana, un patiesu prieku izraisa bērnu priekšnesumi. Un pavisam mazs nieciņš atnes milzīgu prieku, gan devējam, gan ņēmējam. Bēni mācās došanas nozīmi, dalīšanās gandarījuma sajūtu un savas varēšanas robežas. Nemaz nenākas viegli, pieiet pie vecā cilvēka, samīļot to un pateikt kādu labu vārdu, bet ikviens cenšas un kāds drosmīgākais pamanās ierausties arī klēpī. Par to ir ļoti liels prieks. Redzot asaras daudzu senioru acīs, mēs saprotam, ka viss ir izdevies- ir sajusta mīlestība, saņemts prieks un atvērtas sirdis.

Lai mēs katrs kādam vienmēr esam vajadzīgi! Lai nekad mēs nejustos pamesti un lieki! Lai mēs nebaidītos sniegt palīdzīgu roku svešiniekam! Lai mūsu sirdis nenocietina steidzīgā ikdiena, lai atrodam laiku sev un saviem mīļajiem! Lai ikvienam veselība un spēks! Lai brīnums apmeklē visus!

jg2

SAC “Siltais” vadītāja I.Lesiņa