5. un 6.martā sešās Gulbenes novada izglītības iestādēs viesojās Ogres tehnikuma komanda, lai stāstītu par izglītības iespējām jaunizveidotajā skolas struktūrā Rankā, kas darbu uzsāks 2019./2020.mācību gadā, piedāvājot profesionālās izglītības programmas.

“Kopā ar Ogres tehnikuma direktores vietnieci Baibu Liepiņu un pieciem audzēkņiem ciemojāmies Galgauskas, Tirzas, Rankas, Stāmerienas, Stāķu un Gulbīša pamatskolā. Šīs bija vērtīgas un praktiskas tikšanās, kuru laikā skolēniem pastāstījām par plānoto profesiju apguvi Rankā, bet tehnikuma audzēkņi dalījās pieredzē par ikdienu skolā. Piebildīšu, ka četri no viņiem ir mūsu novada jaunieši, kas mācās Ogrē.
Ir pienācis laiks lauzt stereotipus par profesionāls izglītības skolām un aicināt un iedrošināt jauniešus apgūt profesiju jau pēc 9.klases. Šobrīd tehnikumos ir augsti izglītības standarti, ļoti labi aprīkota infrastruktūra, un mācību process norit kvalitatīvā līmenī. Ogres Tehnikums, kam ir PIKC (profesionālās izglītības kompetences centra) statuss, nodrošina izglītību, kas ir pieprasīta un tiek augstu vērtēta darba tirgū.
Ja būs interesenti, kas vēlēsies apgūt Ogres Tehnikuma piedāvātās izglītības programmas, tad arī Rankā, tāpat kā Ogrē, jau no 2019.gada 1.septembra uzņems šādas profesionālās vidējās izglītības programmās (4 gadi)- mežsaimniecība un mežsaimniecības tehnika: spēkratu mehāniķis, meža mašīnu operators un mežsaimniecības tehniķis; kokizstrādājumu izgatavošana un būvdarbi: būvizstrādājumu galdnieks, mēbeļu galdnieks un namdaris; datorzinātnes un elektronika: datorsistēmu tehniķis, elektronikas tehniķis; administratīvais darbs: grāmatvedis, klientu apkalpošanas speciālists; pārtikas ražošana, viesmīlība: viesmīlības pakalpojumu speciālists, ēdināšanas pakalpojumu speciālists, pavārs; dizains un māksla: apģērbu dizaina speciālists, interjera dizaina speciālists, vizuālās reklāmas noformētājs, vides labiekārtojuma un objektu dizaina speciālists, multimediju dizaina speciālists, video operators. Iecerēts, ka daļa profesijas apguves izglītības procesa norisināsies Rankā, bet daļa, kam nepieciešams specifisks aprīkojums un mācību procesa organizācija,- Ogrē.
Tapāt tiks piedāvāta profesionālā izglītības programma - pavāra palīgs (3 gadi) un divgadīgā programma skolēniem ar nepabeigtu pamatskolas izglītību (8 klases), iegūstot pamatizglību un kvalifikāciju: koksnes materiālu apstrādātājs, galdnieka palīgs, virtuves darbinieks.
Manuprāt, laba iespēja, ko piedāvā skola, ir dalība Erasmus+ projektos – jaunieši var doties praksē uz kādu no ārvalstīm, “ stāsta Jolanta Zirne, Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa pedagoģe karjeras konsultante.
27.martā Ogres tehnikums sadarbībā ar Gulbenes novada uzņēmējiem Rankā organizēs Uzņēmēju dienu – atvērto durvju dienu, aicinot Gulbenes novada un tuvāko novadu izglītības iestāžu skolēnus iepazīties ar Ogres tehnikuma piedāvātajām profesionālās izglītības programmām un piedalīties dažādās meistarklasēs. Ikviens varēs “iemēģināt roku” savā iecerētajā profesijā, piedaloties Ogres tehnikuma piedāvātajās profesiju darbnīcās. Aicināti visi interesenti!

Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste