7.martā Gulbenes kultūras centrā norisinājās Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales un Vidzemes novadu  skate, kurā piedalījās 17 kolektīvi – kopumā vairāk nekā 500 dalībnieki. Starp B grupas orķestriem Gulbenes Mūzikas skolas orķestris (diriģents Jolands Andževs) tika novērtēts ar 43 punktiem un I pakāpi.

muzpo

Skates mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē.

Pūtēju orķestri ir uzsākuši gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncertam. Šī bija arī tā reize, kad tika novērtēts izglītības iestāžu pūtēju orķestru sniegums, kā arī sekmēta diriģentu pieredzes apmaiņa.