7.martā Gulbenes novada jauniešu centrā "Bāze" notika Vidzemes reģiona skolēnu skatuves runas konkurss, kurā piedalījās 31 dalībnieks no Cesvaines, Lubānas, Gulbenes, Alūksnes, Apes, Smiltenes, Rugāju un  Balvu novadiem.

Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja pieredzes bagāta un kompetenta žūrijas komisija, kuras sastāvā bija Valsts izglītības un satura centra nodaļas vecākā referente un režisore Dace Jurka, režisores un pedagoģes Dace Liepeniece un Anna Jansone.

Klausoties konkursantu priekšnesumus, žūrija vērtēja gan jaunā skatuves runas meistara domas atklāsmi un kontaktu ar klausītāju, gan dikciju un artikulāciju. Svarīgs vērtēšanas kritērijs bija arī repertuāra atbilstība runātāja vecumam un personībai.

Dalībnieki tika vērtēti piecās klašu grupās: 1. klašu grupa, 2.-3.klašu grupa, 4.-6. klašu grupa, 7.-9. klašu grupa, 10.-12. klašu grupa.

Šogad skatuves runas konkursa nolikumā dalībnieku snieguma vērtēšanā ir mainīta vērtēšanas punktu sistēma:

  • augstākās pakāpes diploms, ja iegūti 45-50 punkti;
  • I pakāpes diploms, ja iegūti 40-44,99 punkti;
  • II pakāpes diploms, ja iegūti 30-39,99 punkti;
  • III pakāpes diploms, ja iegūti 20-29,99 punkti;
  • pateicība par piedalīšanos, ja iegūti līdz 19,99 punktiem.

Saskaņā ar žūrijas vērtējumu, iegūti tikai augstākās, I un II pakāpes diplomi.

Mūsu novadu konkursā  pārstāvēja 4 dalībnieki. Augstākās pakāpes diplomus ieguva  Normunds Ērglis, Lizuma vidusskolas 3.klases skolnieks, Mārtiņš Kušķis, Gulbenes 2.vidusskolas 4.klases skolnieks, I pakāpes diplomu saņēma Dace Prockalova, Gulbenes 2.vidusskolas 6.klases skolniece, bet II pakāpes diplomu saņēma Agnese Keita Birzniece, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 8.klases skolniece. Skolēnu skatuves runas fināla dalībniekus paziņos  aprīlī, kad būs notikušas visas 10 reģionālās skates.

Baiba Muceniece,
Gulbenes novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
izglītības metodiķe