Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam, 22.martā Gulbenes kultūras centrā notika Gulbenes novada skolēnu tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate.

Tajā piedalījās 22 deju kolektīvi. Skate notika 2 daļās – vispirms savu dejotprasmi rādīja 1.-2. klases, 3.-4.klases B kvalifikācijas grupas, tad 3.-6., 5.-9., 7.-9. un 10.-12.klašu grupas. Katrs kolektīvs izpildīja 2 dejas – obligāto un izvēles.

Dejotājus vērtēja vērtēšanas komisija:

Inga Pulmane, XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” mākslinieciskā vadītāja, horeogrāfe. Sandra Bārtniece un horeogrāfe  Dace Adviljone.

3 deju kolektīvu ieguva augstāko pakāpi, 6 – I pakāpi, 8 - II pakāpi, bet 5 - III pakāpi.

Vērtēšanas komisija atzinīgi novērtēja paveikto, bet ieteica  iedziļināties  katras dejas  stāstā,  atbilstoši tam veidot vizuālo noformējumu, dejot ar prieku, precīzi izpildīt deju soļus.

Baiba Muceniece,
Gulbenes novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
izglītības metodiķe