Datums, laiks un vieta

Pasākumi

Atbildīgā persona

08.05. plkst.11.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Novada skolu 1.- 4. klašu koru  konkurss.

L.Plešanova- Jarusova

26536791

08.05.plkst.10.00

Gulbenes novada pašvaldības 2.stāva zālē

Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme.

A.Šķēls

29343189

14.05. plkst.12.00

Gulbenes novada pašvaldības 2.stāva zālē

VISC un reģionā organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniskās konferences laureātu godināšanas pasākums.

B.Muceniece

64497724

15.05. plkst.10.00

Gulbenes BJSS

Skolu sacensības vieglatlētikā A un B grupā.

A.Andževs

28705085

16.05. plkst. 14.00

Gulbenes novada pašvaldībā, 308.kab.

Gulbenes novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde.

V.Medne

26619643

16.05. (precīzāka informācija sekos)

Vidzemes reģiona “Skola2030” pieredzes pasākums.

B.Muceniece

64497724

16.05. plkst.10.00

Gulbenes sporta centrā

Gulbenes novada deju programmas “Tavi gaišākie sapņi mani vārdā sauc” kopmēģinājums festivāla lielkoncertam Alūksnē.

Z.Meiere

26222123

18.05. un 19.05.

Iecavā

Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” nacionālais sarīkojums.

A.Medejse

26404864,

20.05. plkst.10.00

Gulbenes sporta centrā

Gulbenes novada deju programmas “Tavi gaišākie sapņi mani vārdā sauc” kopmēģinājums festivāla   lielkoncertam Alūksnē.

Z.Meiere

26222123

21.05., 22.05

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.klasei.

Atbildīgie par VPD skolās

22.05. plkst.10.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadionā

Vieglatlētikas četrcīņa C, D grupām.

A.Andževs

28705085

24.05.

Centralizētais eksāmens matemātikā 12.klasei.

Atbildīgie par VPD skolās

25.05.

Alūksnē

Tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda”. (Piedalās novada skolu 18 deju kolektīvi.)

Z.Meiere

26222123

28.05.

Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 12.klasei.

Atbildīgie par VPD skolās

29.05., 30 05

Eksāmens svešvalodā 9.klasei.

Atbildīgie par VPD skolās

30.05

Eksāmens fizikā 12.klasei.

Atbildīgie par VPD skolās

30.05. plkst.9.00

Tirzas pagasta estrādē

1.- 4. klašu mūzikas un mākslas svētki “MuMS vasara jau prātā”.

G.Gruņiere, 26954827

31.05. plkst. 10.00

Druvienas muižas parkā

Bērnu svētki “Ceļojums ar sapņu vilcienu”.

V.Putene 26403822

Vieta, laiks tiks precizēts

Pasākums latviešu valodas skolotājām- seniorēm.

I.Kadile

22026088