gerbbmpGulbenes novada pašvaldība no 3. līdz 17. maijam organizē nometņu projektu konkursu bērnu vasaras nometnēm pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.

Konkursa mērķis un prasības ir noteiktas Gulbenes novada pašvaldības bērnu nometņu projektu konkursa nolikumā, kurš apstiprināts Gulbenes novada domes 2019. gada 25.aprīļa sēdē (prot.Nr.7, 7. §).

Gulbenes novada pašvaldības budžetā šogad bērnu nometņu atbalstam ieplānots līdzfinansējums 6000 eiro apmērā. Katrā nometnē sadarbībā ar Gulbenes novada sociālā dienesta atbildīgo personu Rūtu Borodkinu (tālr. 6449761) var iesaistīt sociālā riska bērnus.

Projekti iesniedzami līdz 17.maijam vienā eksemplārā: latviešu valodā, datorsalikumā, klātienē Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, 1.stāvā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas skatīt šeit.

Informācija pa tālruni 64497724.