Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” (PEPT) Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums notika 18.-19. maijā Iecavā.

dziparini1

Gulbenes novadu šajā pasākumā pārstāvēja Rankas pamatskolas folkloras kopa „Dzīpariņi”. Šis 35. PEPT “Dzīpariņiem” bija īpašs, jo piedalījāmies laureātu koncertā „Bitīt, tavu vieglumiņu”.

Pirms tam 27.aprīlī piedalījāmies „Vedam danci 2019” finālā Rīgā.  Finālā rotaļdejās un pāru dejās, kurā bija jādejo 4 dejas,  mēs ieguvām 1. pakāpi un iespēju piedalīties laureātu koncertā. 7.klases skolniece Agrita Medejse savu spēlētprasmi parādīja to 13 kokļu spēlētāju vidū, kuri muzicēja kopā ar talantīgo skolotāju Ansi Jansonu noslēguma koncertā Iecavā. Pasākumu Iecavā varēja skatīties tiešraidē un var arī vēl tagad vietnē facebook Pulkā eimu, pulkā teku.

dziparini

Paldies visiem folkloras kopas dalībniekiem, īpašs paldies vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu visa mācību gada garumā!

Folkloras kopas „Dzīpariņi” vadītāja Aelita Medejse