Drukāt

Gulbenes novada valsts ģimnāzija koordinē 6 skolu sadarbību no Spānijas, Čehijas, Itālijas, Slovēnijas, Portugāles/Madeiru salām un Latvijas  Erasmu+ projektā TEAM/”Together Everyone Achieves More” (līguma Nr. 2018-1-LV01-KA229-046953_1). Tuvojas noslēgumam projekta pirmais realizācijas gads. Tiek veiksmīgi īstenoti projekta izvirzītie mērķi – veicināt neformālo izglītības metožu integrēšanu formālajā izglītībā, sekmējot skolēnu līdzdalības iespējas kultūras, politiskajos, ekonomiskajos un sociālajos procesos. Šajā mācību gadā visas skolas ir dalījušās pieredzē par politisko un sociālo līdzdalību. Esam ieguvuši jaunas idejas un realizējuši tās savās skolās. Pirmā tikšanās novembrī bija mūsu ģimnāzijā, tas bija veiksmīgs sākums tālākai kopīgai sadarbībai. Ne tikai iepazīstinājām ar savu skolu un novadu, bet arī kopīgi strādājām darbnīcās par līdzdalības formu dažādību. Šādas tikšanās nav iedomājamas bez kopējām dejām, dziesmām un vienmēr ar lepnumu rādām savu bagāto kultūrmantojumu.

Cehija 2019

Februārī tikāmies Čehijā, galvenā tēma bija politikā līdzdalība. 12.klases skolēns Kristiāns Dzerkaļs par to saka: “Čehija mūs sagaidīja ar pavasarīgi jauku laiku, saulīti un smaidīgiem cilvēkiem. Jau stacijā bija patīkami satikt jauniešus, kuri bija ciemojušies Latvijā un mūsu skolā, daudzus no viņiem mēs bijām uzņēmuši savās ģimenēs. Visa nedēļa bija saplānota, bet pamattēma bija jauniešu politiskā līdzdalība. Katra skola dalījās savā pieredzē, diskutējām kādas darba formas varētu pārņemt. Čehu draugi mūs iepazīstināja ar debašu formātu – apgalvojumu izteikšanu, argumentu formulēšanu.  Tika veidotas politiskās partijas, notika debates. Strādājām jauktās grupās – katrā grupā dažādu valstu dalībnieki. Prezentējām partiju programmas, izstrādātos logo. Notika vēlēšanu simulācija. Tās bija jaunas zināšana un prasmes, kas noderēs turpmāk. Piedalījāmies mākslas darbnīcā – zīmējām projekta logo uz auduma maisiņiem. Vēlāk tie kļuva par dāvanu katram no mums.  Iepazinām Opavas ģimnāziju, izbaudījām nacionālo virtuvi, apskatījām Opavas pilsētu, bijām boulingā, hokeja spēlē, izbaudījām čehu kultūru un viesmīlību. Nedēļas nogalē bijām Prāgā, kur apskatījām Prāgas ievērojamākās vietas – Kārļa tiltu, Džona Lenona sienu, Astronomisko pulksteni, Prāgas pili, ebreju rajonu u.c. Tā bija jaunu notikumu un iespaidu nedēļa, kas papildināja mūsu pieredzi.”

Erasmuskomanda

Maijā tikāmies Spānijā, galvenā tēma bija sociālā līdzdalība. 11.klases skolniece Laura Beāte Buliņa par to saka – “Es ieguvu vērtīgas zināšanas un pieredzi dodoties savā pirmajā izzinošajā un piedzīvojumiem bagātajā projektā braucienā uz Spānijas ziemeļrietumu pilsētu Leon . Guvu ieskatu gan par  mums tuvāku valstu - Slovēnijas un Čehijas, gan tālāku valstu- Spānijas, Itālijas un Portugāles skolu sociālās  līdzdalības formām. Sapratu, ka ir lietas, kuras mūs vieno. Viena no tām ir rūpes par dabu mūsdienās un nākotnē. Šī iemesla dēļ savās skolās skolēni šķiro un nodod atkritumus otrreizējai pārstrādei. Es iepazinos ar Spānijas skolas mediācijas programmu, kura mūsu skolā ir diezgan sveša un neizzināta. Tā ir programma, kur skolēni tiek izglītoti kā risināt savstarpējās konfliktsituācijas. Notika praktiskas nodarbības, kuras vadīja spāņu skolotāji. Sapratu, ka konflikti var veidoties dažādu iemeslu dēļ katru dienu,  tāpēc man bija noderīgi iegūt zināšanas par veidiem kā Spānijas skolā tiek risinātas domstarpības, lai rastu abpusēji apmierinošu strīda risinājumu. Dzīvojot īstenā spāņu ģimenē es izbaudīju valsts un tās iedzīvotāju kultūru, dzīvesveidu un paradumus, apskatīju pilsētas ievērojamākās vietas un ieguvu arī jaunus draugus no citām  valstīm. Bija iespēja arī noiet gabaliņu pa slaveno Camino ceļu.”

Darbs projektā turpinās. Prieks, ka jaunieši gūst jaunu pieredzi un redzējumu, lai pilnveidotos un attīstītos par daudzsološām personībām.

Spain 2019

team logoerasmus

Projekta koordinatore Aleksandra Birkova