Maija nogalē Gulbenes 2. vidusskolā norisinājās skolēnu prezentācijas, kurās viņi dalījās ar pieredzi, kas iegūta piedaloties dažādos starptautiskos projektos.

Starptautiskie projekti ir vērsti uz savas apkārtējās vides apzināšanos un analizēšanu. Projekta “Saglabāt Zemi, mums  cita ceļa nav” mērķis bija radīt izpratni par globālajām klimata pārmaiņā, dzīvās dabas pielāgošanos mainīgajai videi, piesārņojuma draudiem dažādās valstīs. Savukārt projekta “Mans mantojums” mērķis ir attīstīt apziņu, ka kultūras mantojumu veidojam mēs paši - kultūras mantojums nav tikai ēkas, pieminekļi, bet arī mēs paši. Projekts “Mācīšanās kultūra” bija paredzēts skolotājiem, kurā tika apspriesta mācīšana un mācīšanās, sadarbība, savstarpējā sapratne, vajadzības, radoša vide, kā arī tika veidotas  aptaujas anketu par mācīšanās vides analīzi – skolēna, skolotāja, ģimenes lomu tajā. Savukārt projekts “Uzlabota izglītības motivācija, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas” paredzēja stiprināt prasmes digitālajā vidē. Valstis, kuras projektu ietvaros apmeklēja skolas pārstāvji bija – Portugāle, Bulgārija, Grieķija un Rumānija.

Dita Grigore, kas projektu koordinatore skolā, savā prezentācijā min arī ieguvumus skolas darbā, kas veidojušies, piedaloties projektos. Piemēram, skola ir izveidojusi sešus informācijas plakātus jeb banerus par projektiem, skolas pirmā stāva vestibilā ir izveidota izstāde ar projekta “Kultūras mantojums” plakātiem koka rāmjos. Tāpat arī divās klasēs ir izveidoti uzskates stendi un materiāli par ieguldījumu Erasmus+ projektos, kā arī izveidota “labo darbu” reģistrācija skolēniem.

Projekti tiek realizēti ar Eiropas Savienības „Erasmus+” programmas finansiālu atbalstu.

erasmus

Vanda Jurita Bariņa