Gulbīša pamatskolā aizvadīts Erasmus+ starpskolu stratēģisko partnerību  projekta “Teaching and learning through photography art” (‘’Mācīšanās, izmantojot fotogrāfiju mākslu”) pirmais gads. Skolēni, pedagogi un vecāki tvēruši fotomirkļus, piedaloties konkursos par ziemas un pavasara tēmām. Projektu nedēļā skolēni mācījās “fotogrāfiju mākslas viltības” un fotografēja paši, par modeli izmantojot lielu rotaļlietu – lāci. Kopā ar projekta partneriem no Grieķijas, Itālijas, Spānijas, Bulgārijas un Francijas skolām tika meklētas un saskatītas ģeometriskas figūras dabā, tās pārtapa fotomākslas objektos.

IMG 2196

Gads noslēdzās ar visu partnervalstu skolēnu kopīgu tikšanos mācību vizītē Bulgārijā 2019. gada maijā. Vizītes darbā piedalījās trešklasniece Linda, kura priecājas, ka guvusi jaunus draugus un iemācījusies labāk runāt angļu valodā. Kopā ar Lindu skolu pārstāvēja arī ceturtklasnieces Azanda un Krista. Azandai gandarījumu sagādāja iespēja izzināt Bulgāriju un tās vēsturi, bet  Krista ne tikai uzlabojusi angļu valodas prasmes, bet iemācījusies arī dažus Bulgāru valodas vārdus. Liels prieks par 1. klases skolēnu Oliveru, kurš drosmīgi devās tālajā ceļā, līdzdarbojās grupu darbā ar citu valstu skolēniem. Olivers atzīst, ka nekas nebija grūti un bija prieks par jauniem draugiem un ekskursijām uz ūdenskritumu un alām. Skolēnus pavadīja skolotājas Tija un Sarmīte. Tija atzīst, ka vizītē guvusi profesionālu pieredzi, piedaloties mācību stundās un vērojot citu valstu pedagogu sadarbību ar viņu skolēniem.

47aa459c 757b 42dc b022 43f4ca7ebc4f

Projekta darbs turpināsies arī nākamajā mācību gadā. Novembrī Gulbīša pamatskolā sagaidīsim projekta partnerus, lai atskaitītos par līdz šim paveikto un vienotos par turpmāko sadarbību projektā.

Iveta Ziepniece,
projekta kontaktpersona

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts “Teaching and learning through photography art”, Nr 2018-1-EL01-KA229-047758_6 tiek īstenots laikā no 01.09.2018. – 31.08.2020. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņnojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

erasmus