rankas pvsOgres tehnikums ir viena no lielākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kurā šobrīd var iegūt 21 profesionālo kvalifikāciju. Profesionālās prasmes apgūt ir iespējams ne tikai jauniešiem, Ogres tehnikums piedāvā ļoti daudzveidīgas tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas, kas paredzētas pieaugušajiem.
No 2019.gada 1.jūlija Ogres tehnikumam Rankā būs izglītības programmu īstenošanas vieta - sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem Ogres tehnikums ir apņēmies turpināt īstenot Rankā daudzveidīgu profesionālo izglītību, kas tiks piedāvāta, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem.

Rankā jauniešiem būs iespēja apgūt gan līdz šim īstenotās profesionālās vidējās izglītības programmas ar profesionālajām kvalifikācijām – būvizstrādājumu galdnieks, meža mašīnu operators, pavārs, kā arī arodizglītības programmas (ar 8 klašu izglītību, mācību ilgums 3 gadi) – pavāra palīgs, kokapstrādes iekārtu operators. Ogres tehnikums Rankā piedāvās apgūt arī visas pārējās Ogres tehnikumā īstenotās profesionālās izglītības programmas.
Jaunieši mācību procesa laikā praktiskās iemaņas izvēlētajā profesijā apgūs gan tehnikumā, gan pie darba devējiem uzņēmumos.
Ogres tehnikums ar 2019. gada septembri piedāvās apgūt arī jaunu profesiju - spēkratu mehāniķis. Tā apvieno gan lauksaimniecības, gan meža, gan būvtehnikas remontu. Spēkratu mehāniķa Profesijas standarts paredz iespēju jau otrajā kursā pēc atslēdznieka mācību kursu apguves, iegūt spēkratu atslēdznieka kvalifikāciju.
Atbilstoši izvēlētajai programmai audzēkņiem būs iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību un traktortehnikas vadītāja apliecību. Tāpat Ogres tehnikums dod iespēju jauniešiem iegūt gan motorzāģa vadītāja, gan mednieka apliecības – pie tam sekmīgajiem audzēkņiem šī iespēja ir bezmaksas!
Tiem audzēkņiem, kuri vēlas iegūt starptautiska līmeņa izglītību, ir iespēja apgūt Starptautiskā bakalaurāta karjeras izglītības programmu.
Visas iespējas Ogres tehnikums nodrošina saviem audzēkņiem gan Ogrē, gan programmu īstenošanas vietā – Rankā.
Aicinām Jūs pievienoties Ogres tehnikuma audzēkņu kolektīvam un kļūt par labu profesionāli!
Dokumentus pieņemam gan Rankā, gan Ogrē – katru darba dienu no plkst. 8.30-17.00 jau no 11. jūnija.
Papildu informācija- Linda Caune, tālrunis uzziņām 22848473,
Programmu piedāvājums gan jauniešiem, gan pieaugušajiem www.ovt.lv

Ogres tehnikuma direktores vietniece Linda Caune