Datums, laiks un vieta

Pasākumi

Atbildīgā persona

09.07. - 12.07.

Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze”, Brīvības iela 22, Gulbene

Karjeras vasaras dienas “Piedzīvojums ar sevi un tevi”.

R.Biezais

26354557

11.07.

Gulbenes sporta centra sporta laukums

Latvijas jaunatnes "Vasaras spēles volejbolā 2019" 1.posms.

D.Anča

29295359

13.07. - 17.07.

Rankas jauniešu iniciatīvu centrs  “B.u.M.s.”, Rēveļu pamatskola, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts

Fiziskās, garīgās un reproduktīvās veselības veicināšanas nometne “Tūrisma veidi dabā”.

I.Aizpure

26559118

16.07. - 23.07.

Florešti,

Moldovas Republika

Gulbenes novada skolēnu delegācijas dalība jaunatnes forumā un atpūtas nometnē.

B.Muceniece

64497724

19.07. - 23.07.

Rankas jauniešu iniciatīvu centrs  “B.u.M.s.”, Rēveļu pamatskola, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts

Fiziskās, garīgās un reproduktīvās veselības veicināšanas nometne “Es esmu es-3”.

A. Katane,

25478670

22.07. - 26.07.

Gulbenes novada bibliotēka, O.Kalpaka iela 60a, Gulbene)

Dzimtā novada kultūrvēsturisko vietu un vērtību iepazīšanas nometne “Sekojot pavedieniem”.

R. Bokta

22023043

25.07. - 29.07.

Rankas jauniešu iniciatīvu centrs  “B.u.M.s.”, Rēveļu pamatskola, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts

Fiziskās, garīgās un reproduktīvās veselības veicināšanas nometne “Es esmu es-3”.

A. Katane,

25478670

28.07. - 04.08.

Rankas pamatskola, Rankas AVS, Rankas pagasts

Nometne “Rotā saule, rotā bite”.

Nometne diasporas un Latvijas bērnu  sadarbības atbalstam.

L Braše

26147716

30.07. - 03.08.

Rankas jauniešu iniciatīvu centrs  “B.u.M.s.”, Rēveļu pamatskola, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts

Fiziskās, garīgās un reproduktīvās veselības veicināšanas nometne “Tūrisma veidi dabā”.

I.Aizpure

26559118