Gulbenes vakara (maiņu) vidusskola uzņem skolēnus 2019./ 2020. mācību gadam:

• GULBENĒ, vispārējās vidējās izglītības klātienes programmā, 10. -12. klasē;
• RANKĀ un LITENĒ, vispārējās vidējās izglītības neklātienes programmā, 12.klasē (mācības notiek vakaros)
Dokumentus pieņem Gulbenē, Līkā iela 21 no plkst. 9.00 līdz 13.00 , Rankā un Litenē sazinoties individuāli.
Sīkāka informācija: 26456877, 64473844

Administrācija