Datums, laiks un vieta

Pasākumi

Atbildīgā persona

29.07.- 02.08.

Druvienas Latviskās dzīves ziņas centrā, ”Pamatskola”, Druviena

Folkloras un latviskās dzīvesziņas nometne (diennakts, izglītojošā, mākslinieciskās jaunrades ).

V.Putene 26403822

01.08.- 04.08.

Jauniešu centrs “Ligzda”,

Stāķi 26, Stradu pagasts

Nometne “Sāc ar sevi” (diennakts, atvērtā) karjeras vasaras dienu  “Piedzīvojums ar sevi un tevi” ietvaros.

A.Rubenis

20225730

05.08.- 08.08.

Jauniešu centrs “Ligzda”,

Stāķi 26, Stradu pagasts

Nometne “Sāc ar sevi” (diennakts, atvērtā) karjeras vasaras dienu  “Piedzīvojums ar sevi un tevi” ietvaros.

A.Rubenis

20225730

06.08.-09.08.

Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze”, Brīvības iela 22, Gulbene

Vasaras dienas.

R.Biezais

26354557

21.08.

Rīgā, RTU

Seminārs skolotājiem ”Jaunas radošas idejas un zināšanu savstarpēja interpretācija”.

skolu direktori

21.08. plkst.10.00

Lejasciema PII Kamenīte

Izbraukuma pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde.

V.Medne

26619643

22.08. plkst. 10.00

Gulbenes novada pašvaldībā, 3.stāva zālē

Gulbenes novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde.

V.Medne

26619643

22.08.

Rīgā, LU, Jelgavas ielā 1

Metodiski praktiskā konference „Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši”.

skolu direktori

23.08. no plkst.10.00 -15.00

Gulbenes novada pašvaldībā, 3.stāva zālē

Seminārs pirmsskolas pedagogiem, metodiķiem par izdevniecības "Lielvārds "eksperimentu komplektu lietošanu.

V.Medne

26619643

26.08.plkst.10.00

Gulbenes novada pašvaldībā, 3. stāva zālē

Seminārs izglītības iestāžu vadītājiem.

A.Šķēls

29343189

27.08.2018. plkst.10.00-12.30

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā, Gulbenes 2.vidusskolā, Gulbenes BJS, Gulbenes 2.PII

Jauno mācību gadu sagaidot. Novada pedagogu tikšanas darba grupās pa mācību jomām:

Pirmsskola;

Sākumskola;

Latviešu valoda un literatūra;

Svešvalodas;

Dabaszinības;

Matemātika;

Tehnoloģijas;

Veselība un fiziskās aktivitātes;

Mūzika un māksla;

Sociālā un pilsoniskā joma (precīzāka informācija sekos).

B.Muceniece

64497724,

mācību jomu koordinatori

27.08. plkst.13.00

Gulbenes kultūras centrā

Novada pedagogu konferences svinīgā daļa un koncerts “Zem dienvidu saules”.

A.Šķēls

29343189

29.08. plkst.10.00

Gulbenes kultūras centra spoguļu zālē

Lekcija-praktikums "Speciālista izdegšana un psihohigiēna" lektore Dace Dolace, mg. paed., mg. theol., supervizore, Latvijas Kristīgās akadēmijas docente (būs elektroniskā reģistrēšanās).

V.Medne

26619643

Sagatavoja: Baiba Muceniece

64497724, 26619643