Ik gadu dažas dienas pirms jaunā mācību gada sākuma Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa organizē Gulbenes novada pedagogu saietu-konferenci, kurā sniedz informāciju par aktualitātēm nozarē, uzņem saimē jaunos pedagogus un sumina kolēģus ar panākumiem darbā. Šogad kopā sanākšana notika 27.augustā Gulbenes kultūras centrā.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā saņēma:

 • Līga Silauniece –  Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotāja
 • Tatjana Pētersone – Gulbenes 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, fizikas skolotāja
 • Zita Grīnberga – Gulbenes 2.vidusskolas angļu valodas skolotāja 
 • Inese Dambe – Lizuma vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, ģeogrāfijas skolotāja
 • Elēna Obrumāne – Stāķu pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā, vēstures skolotāja
 • Ligita Bumbure – Tirzas pamatskolas sākumskolas skolotāja, logopēds, sociālais pedagogs
 • Sarmīte Gobiņa – Gulbenes sākumskolas sporta skolotāja

Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstus saņēma:

 • Velga Kočāne, Gulbenes sākumskolas skolotāja – par ilggadēju un radošu darbu izglītības jomā
 • Ruta Jansone, Gulbenes sākumskolas direktora vietniece – par ilggadēju un radošu darbu izglītības jomā
 • Dace Freimane, Gulbenes 2.vidusskolas skolotājai – par ieguldījumu skolēnu māksliniecisko talantu attīstībā, augstiem sasniegumiem interešu izglītības skatēs
 • Jurijs Polis, Gulbenes 2.vidusskolas krievu valodas skolotājam – par ieguldījumu un augstiem sasniegumiem, gatavojot skolēnus centralizētajiem eksāmeniem un mācību priekšmetu olimpiādēm svešvalodās
 • Lilita Timermane, Gulbenes 2.vidusskolas svešvalodu skolotājai – par ieguldījumu un augstiem sasniegumiem gatavojot skolēnus centralizētajiem eksāmeniem un mācību priekšmetu olimpiādēm svešvalodās
 • Līga Berkolde, Gulbenes 2.vidusskolas sporta skolotāja – par ieguldīto darbu skolēnu individuālo talantu attīstībā sportā un sekmīgu klases audzināšanas darbu

2019./2020. mācību gads kā jauns sākums būs četrām pedagoģēm:

Lejasciema vidusskolā darbu uzsāks vizuālās mākslas skolotāja Beāte Medne, Tirzas pamatskolā angļu valodu mācīs jaunā pedagoģe Marija Zepa, Marta Katrīna Anže strādās par sākumskolas skolotāju Gulbenes 2.vidusskolā, bet mājturību un tehnoloģijas Sveķu pamatskolā un Gulbīša pamatskolā pasniegs Laima Jaunzema.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste