Drukāt

Šī mācību gada noslēgumā piedalījos Erasmus+ programmas starptautiskā sadarbības pasākumā - mācību vizītē “Creative use of digital technologies in Estonian schools” (tulk.no angļu val. – “Kreatīva digitālo tehnoloģiju pielietošana Igaunijas skolās”) man bija iespēja viesoties četrās Tallinas skolās, lai vērotu, gūtu iespaidus un mācītos no Igaunijas skolu pieredzes IT tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā. Mācību vizīte iesākās ar vienu no lielākajām (1385 skolēni) Tallinas skolām  - Tallin School No.21 ar gadsimtu senu vēsturi. Balstoties uz senām un spēcīgām skolas tradīcijām šī skola piedāvā izvēli no vairākiem mācību virzieniem – mūzikas, angļu valodas, robotikas un uzņēmējdarbības. Kopš 2018. gada sākuma šajā skolā ir iekārtota pilnībā aprīkota Lego inovāciju laboratorija.

20190408 092220

1.attēls Daļa no EDUInnoLab (Lego inovāciju labaratorijas)aprīkojuma

Kā nākamo apmeklējām 50 gadu veco pašvaldības skolu - Tallinn Lillekyla Gymnasium ar aptuveni 960 skolēniem. Skola tika izveidota fokusējoties uz dabaszinātņu apguvi. Šobrīd otrs skolas pamatvirziens ir informātika. Kopš 2018. gada marta skolai ir izveidotas Makeblock MakerSpace laboratorija mehatronikas un robotikas apguvei. HITSA ir apbalvojusi skolu ar digitāli aktīvās skolas balvu.

20190408 113945

2.attēls Makeblock robotu aprīkojums

20190408 114324

3.attēls BeeBot roboti

Lai sajustu Tallinas sirdī (centrā) valdošos izglītības garu, apmeklējām pamatskolu – Tallinn Sydalinna School. Šajā skolā mācās aptuveni 500 skolēni. Visi skolēni sākot ar 1. klasi apgūst digitālās prasmes un robotiku kā daļu no mācību programmas. Kopš 2015. gada skolā ir nākotnes klase, kas aprīkota ar 3D printeriem, viedtālruņiem, planšetdatoriem, TV, virtuālās realitātes studiju u.c.

20190408 154738

4.attēls Virtuālās realitātes studijā

20190408 160918

5.attēls Nākotnes klase

Kā beidzamo skolu apmeklējām vēl vienu simtgadīgo skolu - Pelgulinna Gymnasium, kurā mācās ap 1000 jauniešiem. Šajā skolā dažādās IT prasmes tiek apgūtas, integrējot mācību programmās. Kopš 2018. gada skolai ir inovāciju laboratorija “Aeroschool”, kurā skolēni apgūst dronu tehnoloģijas.

20190409 095006

6.attēls Skolēnu darbošanās ar robotiem mācību stundās

20190409 100446

7.attēls Ozobot robota pielietojums mākslas stundās

Katrā no apmeklētājām skolām varējām ieraudzīt nopietnu un pārdomātu tehnoloģisko un programmatūru aprīkojumu, kā arī katras skolas izstrādātu plānu, kādā veidā IT tehnoloģijas tiks apgūtas katrā vecumposmā. Šajā procesā skolas atbalsta un motivē Izglītības informāciju tehnoloģiju fonds (HITSA). HITSA ir organizācija kas ne tikai nodarbojas ar programmu izstrādi, bet arī tehniskā aprīkojuma, programmu nodrošinājumu skolās, arī ar skolotāju apmācību un nākotnē IT jomā sasniedzamo mērķu izvirzīšanu.

20190409 110119

8.attēls Daļa no HITSA birojā pieejamiem, izmēģināmiem un apgūstamiem tehniskajiem rīkiem

hitsa

9.attēls HITSA veidošanās vēsture un mērķi.

Tāpat interesanti bija vērot katras skolas fizisko vidi ar dažādām spēlēm koridoros, neuzbāzīgiem mācību palīglīdzekļiem, mobilās datorklases uz ratiņiem un citiem skolas vidi pilnveidojošām lietām.

Un man patiess prieks, ka Gulbenes sākumskola ir skola, kura  realizē dažādus interaktīvas mācību vides pilnveidošanas projektus. Ceļš ir uzsākts, atliek turpināt…

20190408 114641

10.attēls Pārvietojamā datorklase ratiņos ar iespēju uzlādēt portatīvos datorus.

20190409 102040

11.attēls Alpīnisma siena skolā (tādas bija katrā skolā)

Ar daļu no savām fotogrāfijām un piedzīvoto dalījās
Gulbenes sākumskolas skolotāja Dina Tiltiņa