Drukāt

Vasara tuvojas noslēgumam, drīz atsāksies mācības skolās, bet nometnes „Raibā vasara" 10-15 gadīgi jaunieši projektā „Iepazīsti un mācies palīdzēt!" vēl centās gūt aizejošās vasaras piedzīvojumus draugu pulkā laikā no 17. augusta līdz 22. augustam Stāmerienā.

Nedēļas laikā tika daudz uzzināts, iepazīts, veidots, radīts un palīdzēts. Kopīgi ar pagasta jauniešiem, pedagogiem, bērnu vecākiem esam pārvērtuši ezermalu pie skolas, sakārtojuši vecos un pagatavojuši jaunus putnu būrus skolas teritorijā, izveidojuši divas mākslīgās ligzdas pīlēm, datorklasē noskaidrojuši savas ekoloģiskās pēdas nospiedumu, pārgājienā uzzinājuši par kokiem un putniem.
Varbūt viss, kas tiek vests uz izgāztuvēm, nav tikai atkritumi? Par to pārliecinājāmies, kad uz velosipēdiem ieradāmies Litenes atkritumu poligonā „Kaudzītes". Šis velopārgājiens jauniešiem lika aizdomāties, ka daudz no tā, ko ikdienā vienkārši izmetam, varam izmantot otru reizi vai pārstrādāt jaunā izstrādājumā.
Tagad Stāmerienas ezermalu pie skolas atdzīvina no dabas materiāliem un sadzīvē nevajadzīgām lietām veidotie četri vides objekti.
Pēc labi un lietderīgi pavadītas nedēļas jauku vakaru pavadījām Kalnienā saimniecībā „Dzelzavieši", bet, kad rīta vēsums izdzina no teltīm, laiks bija atvadīties, lai apmeklētu Peintbola parku „Rakšos".
Iespaidiem un emocijām bagāti jaunieši sagaidīs jauno mācību gadu.
Pagājusi viena darbīga un radošā nedēļa, kuras laikā padarītie labie darbi mūs tuvina Latvijas simtgadei. Par to paldies nometnes atbalstītājiem, nometnes pedagogiem, pedagogu palīgiem, pagasta pārvaldes kolektīvam, vecākiem un vēl daudziem citiem labiem un atsaucīgiem cilvēkiem.

Nometni finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Gulbenes novada dome, realizē Stāmerienas pamatskola. Projekta kopējās izmaksas 3242.54 EUR, Gulbenes novada domes līdzfinansējums 850.00 EUR.

logo vides

Nometnes „Raibā vasara" vadītāja Sarmīte Nikandrova