1.PII logo ar nosaukumuekoskola1Jaunais mācību gads Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādē iesācies ar ļoti priecīgu ziņu, jo jau piekto gadu pēc kārtas esam saņēmuši augstāko apbalvojumu - Ekoskolas Zaļo karogu.

Zaļais karogs ir starptautiski atzīta atzinības zīme, kuru pēc nopietnas izvērtēšanas saņem tikai tās izglītības iestādes, kuras ilgstošā laika posmā ar konkrētām aktivitātēm ir pierādījušas, ka veic nozīmīgu darbu vides aizsardzības un ilgtspējas labā. Mūsu dārziņā bērni gan iesaistās daudzveidīgās praktiskās aktivitātēs, piemēram, pārsvarā lieto otrreiz pārstrādāto papīru, vāc makulatūru un izlietotās baterijas, iepazīst un audzē augus, rūpējas par dzīvniekiem, izgatavo sev rotaļlietas no koka un dažādiem otrreiz izmantojamiem materiāliem, bet arī mācās, kādēļ tas ir tik svarīgi mūsu planētai. Mūsu audzēkņi apgūst izpratni, ka katra rīcība ietekmē pasauli, un mēs paši varam izvēlēties, kādas pārmaiņas vēlamies radīt.

Šajā mācību gadā mūsu izvēlētā Ekoskolas tēma ir TRANSPORTS un tās iepazīšanu iesākām ar atraktīvu velobraucienu pilsētas ielās pašvaldības policistu vadībā.  Oktobrī ar suņu un kaķu  pārtikas ziedojumu vākšanu atzīmēsim Starptautisko dzīvnieku aizsardzības dienu. Savukārt, novembrī notiks Ekoskolu Rīcības dienas, kuru laikā centīsimies sniegt arī savu, kaut nelielu, pienesumu klimata pārmaiņu mazināšanā.

Darbošanās ekoskolu programmā ir ļoti aizraujoša, tā bērniem sniedz gan jaunas zināšanas, gan  iespējas praktiski  darboties vides aizsardzībā un ilgtspējā, tādēļ aicinām arī citas novada izglītības iestādes iesaistīties Ekoskolu programmā.

Gulbenes 1.PII vadītājas vietniece Inita Artistova