Tā varētu raksturot  trīs  jauniešus no Austrijas un Vācijas, kuri nu jau mēnesi par savām mājām sauc Gulbeni. Tieši tāds ir arī viņu brīvprātīgā darba projekta nosaukums, kura ietvaros 10 mēnešus  Eiropas Solidaritātes korpusa programmā  jaunieši  Sven un David  strādās Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādē, bet Lea  Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādē Rūķītis”,  veicot brīvprātīgo darbu.

Kaut pagājis ir tikai mēnesis, jaunieši ir lieliski savā komandā kopā un katrs atsevišķi. Viņi  mīl bērnus, ir radoši un motivēti darboties aktivitātēs, kā arī apņēmības pilni mācīties paši.

Iebraukšanas apmācībās Siguldas novadā  jau iepazīti daudzi jauni draugi no savām valstīm, kā arī saplānoti savi darāmie darbi gan kopā bērniem, gan pieaugušajiem. Izglītības iestādēs jaunieši palīdz pašiem mazākajiem audzēkņiem ģērbšanās prasmēs. Puiši aktīvi vada sporta nodarbības un iesaistās mājturības un mūzikas nodarbībās. Savukārt Lea izbaudījusi Miķeļdienas pasākumu jautrās noskaņās un piedalās aktivitāšu plānošanā kopā ar sporta skolotāju. Brīvprātīgie kopā ar pedagogu  apgūst latviešu valodu jauniešu centrā Bāze.

Jaunieši  novada ļaudīm Gulbenes bibliotēkā  pirmdienās piedāvās iespēju mācīties angļu un vācu valodu. David strādās ar jauniešiem cīņas sporta veidā  Gulbenes stadionā. Kā komanda viņi vadīs valodas nodarbības abās pirmsskolas izglītības iestādēs.  Lea pievienosies skolu audzēkņiem baseinu apmeklējumos Balvos,  jo ir prasmīga  peldētāja.

   Sven uzsācis apmeklēt kori "Harmonija”, jo patīk mūzika. Nodarbībās pirmsskolā viņš piedāvās bērniem vingrināties sarīkojumu deju soļu apguvē.  Visi kopā viņi apgūs Latviešu tautas dejas mākslu kopā ar TDK Ratiņš.

Lai mums visiem izdodas īstenot savas ieceres un gūt prieku it visā,  ko darām!

stipraki 1stipraki 2

Lāsma Lapkaša,
projekta ,, Stiprāki kopā ” koordinatore