Erasmus+ dienu ietvaros Gulbenes 2.vidusskolā pulcējās Govada valsts ģimnāzijas, Tirzas pamatskola un Lizuma vidusskola, kuras vieno starptautisko partnerību realizācija skolās. Pasākumā piedalījās partnerību dalībnieki - skolotāji, kuri dalījās pieredzē par ieguvumiem un risinājumiem. Pašvaldības pārstāvji iztaujāja skolēnus par viņu redzējumu un spēju salīdzināt dažādās projektu valstīs redzēto, gūto. Lai skolēni veiksmīgi piedalītos sanāksmēs citu valstu skolās, pirms tam katrā skolā tiek veikts sagatavošanās darbs, kas iepriekš ir izplānots skolu izstrādātajā projektā. Katra skola, ieviešot projekta ideju izglītības un audzināšanas darbā, izmanto dažādas metodes un pasākumus, tiešsaistes rīkus, sociālos tīklus, paplašinot sadarbības loku gan skolotāju, gan skolēnu vidū. Projektu laikā pilnveidojas prasmes izmantot sociālos rīkus motivēti un medijpratīgi. Novada skolēni prot lepoties ar savu valsti, novadu, mājām, apgūstot dziļāku vērtību izglītību.
Gulbenes novada skolas ir izgatavojušas vizuālos informācijas stendus, kas atspoguļo projekta mērķi, rezultātus. Partnerību dalībnieki prasmīgi izklāsta projektu aktivitāšu saturu un ieguvumus. Skolēni novērtē dažādu valstu skolēnu iepazīšanu, valodas pilnveides iespējas, dažādu kultūru atpazīšanu, prasmi pieņemt dažādo, iespēju izvērtēt savas zemes vērtības. Kopīgais pasākums radīja iespēju vienkopus ieraudzīt starptautisko partnerību un apmaiņu ieguldījumu novada skolu starptautiskās sadarbības pilnveidē. Pasākuma gaitā bija iespēja gūt ieskatu deviņās dažādās partnerībās skolu izglītībā.

grigore 1

grigore 2

grigore 3

grigore 4

grigore 5

grigore 6

grigore 7

grigore 8

 erasmus logo

Dita Grigore