Darba plāns kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomā

Literatūra

2019./2020.m.g.

Nr.

Uzdevumi un veicamie darbi

Izpildes laiks

Vieta, atbildīgie

I. darba galvenie uzdevumi.

 

1.

Jaunā kompetenču satura apzināšana, aprobēšana

Viss māc.g.

Novada skolotāji

II. Galvenie uzdevumi darbā ar skolēniem.

Visā māc.g.

Novada skolotāji

1.

2.

3.

Starpdisciplināra mācīšana

Pilnveidot prasmi skolēniem mācīt mācīties un domāt par savu mācīšanos.

Apzināt latvisko tipisko latviešu kultūrā

III. sanāksmes, tikšanās, pieredzes apmaiņa u.c. pasākumi.

   

1.1

5.-7.kl.pasākums novada skolām pasaku festivāls- H.K.Andersenam 215

02.04.2020

Gulbenes KC

1.3.

Pieredzes apmaiņa Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

13.01.20.

GNVĢ

2.

MA izbraukumi.

   

2.1

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes poļu ģimnāziju.

2020.g..aprīlis

 

3.

Olimpiādes.

   

3.1.

8.-9.kl.

13.01.20.

GNVĢ

3.2.

11.-12.kl.

27.01.20.

Tiešsaitē

4.

Olimpiāžu 3.posms

   

4.1.

8.-9.kl.skolēniem

27.03.20.

Rīgā

4.2.

11.-12.kl. republikā.

06.03.20.

Rīga

5.

Konkursi

   

5.1.

Eiropas Valodu un Dzimtās valodas dienas konkursi

26.09. 19.

 

5.2.

Radošie konkursi. Literārā akadēmija u.c.

Visu mācību gadu

 

5.3.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi

marta brīvdienās

GNVĢ

       
 

Strādājošo un senioru latviešu valodas skolotāju tikšanās.

2020.g. jūnijs

Galgauskā

V. Pārbaudes darbi.

1.

Ieskaite lat.val.6.kl.

19.02.20.

Novada skolās

2.

Eksāmeni

   

2.1.

Lat. val. 9.kl.

20.05.20.

Skolās

2.2.

Latv. val. eksāmens 12.kl.

19.05.20.

Novada skolās

2.3.

12.kl.eksāmena centralizēta labošana

Jūnijā

Rīgā 3.ģimnāzijā

         

I.Kadile.