Darba plāns kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomā

Vizuālā māksla

2019./2020.m.g.

Galvenie uzdevumi:

  1. Vizuālās mākslas skolotāju vizuālizpratne apgūstot, izmantojot mācību darbā kompetences.
  2. Skolēnu patriotiskā audzināšana, kultūridentitātes stiprināšana, piedaloties novada un valsts vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skatēs , gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

N.p.k

Laiks

Pasākums

Vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

1.

2019.g. 28. augusts

Vizuālās mākslas pedagogu sanāksme

Gulbenes 2.vidusskola

Gulbenes novada vizuālās mākslas pedagogi

E. Zālīte

2.

2019.g. 6 septembris

Mācību ekskursija

Madona-Lielvārde

Gulbenes novada mājturības, informātikas vizuālās mākslas skolotāji

D. Tiltiņa

3.

2019.g 2. oktobris

Vizuālās mākslas un interešu izglītības koordinatoru sanāksme

Rīga

Vizuālās mākslas un interešu pulciņu pedagogi

VISC

E. Zālīte

4.

2019.g. 16.oktobris

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs vizuālās mākslas pedagogiem

Kocēni

Vizuālās mākslas pedagogi

E. Zālīte

M. Balode

B. Medne

5.

2019.g 21. oktobris

Vizuālās mākslas pedagogu sanāksme

Gulbenes 2.vidusskola

Gulbenes novada vizuālās mākslas pedagogi

E. Zālīte

6.

2019.g . oktobris- 2020.g. janvāris

Gatavošanās starptautiskajam bērnu mākslas konkursam “ Lidice 2020 “

Novada skolas

Vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas pedagogi

Vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas pedagogi

7.

2020.g. janvāris

Konkursa “Lidice 2020” darbu nosūtīšana

Rīga

Vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas pedagogi

Vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas pedagogi

8.

2020.g. februāris

Starptautiskajam bērnu mākslas konkursa “Lidice 2020” laureātu apbalvošana

Rīga

Izstādes apmeklētāji

Laureāti

VISC

9.

2019.g. oktobris-2020.g. februāris

Vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas skates “Radi rotājot”

skolās

Novada skolas

Vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas pulciņi

Novada skolas pedagogi.

E. Zālīte

10.

2020.g. 2.aprīlis-16.aprīlis

Vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas, tērpu kolekciju, radošo darbnīcu skates “Radi rotājot” novadā

Gulbene, lokāls

“Siltumnīca”

Vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas pulciņi

E. Zālīte

11.

2020.g. 28. aprīlis

Vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas, tērpu kolekciju un radošo darbnīcu skates “Radi rotājot”

Vidzemē

Kocēni, Vaidavas kultūras amatniecības centrs

Vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas pulciņi

E. Zālīte

12.

2020.g. 21.maijs

Mūzikas un mākslas svētki

Gulbene

Izglītības iestāžu sākumskolas skolēni

E.Zālīte

L.Plešanova-Jarusova

13.

2020.g 6.-12. jūlijs

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā.

Tērpu kolekciju skate.

Radošās darbnīcas

Rīga

Vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas pulciņi

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogi

Jomas koordinatore Evita Zālīte