Darba plāns kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomā

Mūzika

2019./2020.m.g.

Laika periods: 01.09.2019.-31.-08.2020.

Jomas koordinators: Ligita Plešanova-Jarusova

Mērķauditorija: Gulbenes novada izglītības iestādes

Aktivitāte

Norises laiks

Norises vieta

Atbildīgais par īstenošanu

Seminārs koru diriģentiem, gatavojoties XII skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

17.10.

Rīgas Latviešu biedrības namā

R.Platpere

Seminārs – praktikums -   Mūzikas uzdevums un vieta skolā, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā.

24.10., plkst.10.00

Balvu Mūzikas skola

L.Plešanova-Jarusova, L.Vītola

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi skolu koru diriģentiem un vokālo ansambļu vad.

21.11., 22.11.

VISC Strūgu iela 4

R.Platpere

5.-9. un 5.-12.kl. koru kopmēģinājums.

26.11.

Gulbenes kultūras centrā

L.Plešanova-Jarusova, U.Kokars

5.-9. un 5.-12.kl. koru kopmēģinājums

11.02.

Gulbenes kultūras centrā

U.Kokars, L.Plešanova-Jarusova

Latvijas izglītības iestāžu VIA, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam” Vidzeme.

18.02.

22.02.

Valmieras kultūras centrā

Cesvaines vidusskolā

E.Šķetris

Vokālās mūzikas konkursa „Balsis” I kārta.

25.02.

Gulbenes kultūras centrā

(spoguļzāle)

L.Plešanova-Jarusova

Latvijas izglītības iestāžu   pūtēju orķestru pūtēju orķestru kopmēģinājums Latgales un Vidzemes novadi.

06.03.

Gulbenes sporta centrs

B.Muceniece

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2020” Vidzemē.

10.03.

Cēsu BJC

A.Strikaite

Pieredzes apmaiņas seminārs - praktikums

Laiks tiks precizēts vēlāk (pavasara brīvdienas)

Berģu Mūzikas un Mākslas pamatskola

I.Barkāne, L.Plešanova-Jarusova

5.-9. un 5.-12.kl., jaukto koru konkursa I kārta, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

08.04.

GNVĢ

L.Plešanova-Jarusova, U.Kokars

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa II kārta – Gulbenes novads.

21.04., plkst.16.00

GNVĢ

R.Platpere

B.Muceniece

1.-4.kl. koru konkurss

Kopmēģinājums

30.04.

GNVĢ

L.Plešanova-Jarusova

Novada skolu mūzikas un mākslas svētki.

21.05.

Gulbene

Gulbīšu parks

L.Plešanova-Jarusova, B.Ozoliņa-Maltavniece, E.Zālīte

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki .

06.07.-12.07.

Rīga

 

12.09.2019.                                         izstrādāja: Ligita Plešanova-Jarusova