Gulbenes novada sociālās un pilsoniskās mācību jomas darba plāns 2019./2020.m.g.

Galvenās prioritātes mācību gadam:

  • Skolotāju sadarbība mācību procesa plānošanā un savstarpējā pieredzes apmaiņā.
  • Uz skolēnu/bērnu centrēta mācību stunda/nodarbība, akcentējot atgriezeniskās saites sniegšanu.
  • Stiprināt skolēnu patriotismu un valstisko identitāti, organizējot pasākumus, izglītojošas nodarbības.
  • Pilnveidot darbu ar talantīgajiem skolēniem, motivējot viņus piedalīties konkursos, olimpiādēs.

2.Sanāksmes un pasākumi:

Pasākums

Laiks

Atbildīgais

“Mācīšanās lietpratībai mācību jomā" (sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā)

2018. 01.-02.08. un 15.-16.08.

I.Kalve,

Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju seminārs

27.08.

I. Kalve

Iesaistīšanās “Skolas somas “ projektā

Visu mācību gadu

Priekšmeta skolotāji

Piedalīšanās VISC organizētajos kursos un semināros pēc iepriekšējas reģistrēšanās

Visu mācību gadu

Priekšmeta skolotāji

ZPD izstrāde un aizstāvēšana

Septembris-februāris

Priekšmeta skolotāji

Ekonomikas olimpiādes novada posms 10.-12.klašu skolēniem (tiešsaistē)

29.01.

Priekšmeta skolotāji

Vēstures valsts olimpiādes novada posms 9.un 10.-12.klašu skolēniem(tiešsaistē)

19.12.

Priekšmeta skolotāji

Vēstures valsts 26.olimpiādes 2. posms 9. klasei

2020.g.19.02.

Priekšmeta skolotāji

Vēstures valsts 26.olimpiādes 2. posms 12. klasei

2020.g.18.02.

Priekšmeta skolotāji

Pasākums Latvijas vēsturē novada 6. klašu skolēniem

2. semestrī ( laiks tiks precizēts)

I. Kalve

Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju seminārs

2020.g. marts

I.Kalve, GNVĢ

Eksāmens vēsturē 12. klasei

2020.26.05.

Priekšmeta skolotāji

Eksāmens Latvijas vēsturē 9. klasei

2020.09.06.

Priekšmeta skolotāji

Jomas darba izvērtēšana

2020. jūnijs

Skolotāji

                                                                                         Koordinatore: I. Kalve