Gulbenes novada ekonomikas skolotāju darba plāns 2019./2020. mācību gadam.

1. Galvenie uzdevumi mācību gadam:

  • Pilnveidot un aktualizēt izglītības iestāžu sadarbību, attīstot skolotāju un skolēnu inovatīvo radošo sadarbību un līderību.
  • Mācību stundās integrēt karjeras izglītības jautājumus.
  • Stiprināt skolēnu patriotismu un valstisko identitāti, organizējot pasākumus, izglītojošas nodarbības.
  • Pilnveidot darbu ar talantīgajiem skolēniem, motivējot viņus piedalīties konkursos, olimpiādēs.

2. Profesionālās pilnveides pasākumi:

Nr.

p. k.

Pasākums

Laiks

Vieta

Atbildīgais

1.

Skolotāju tālākizglītības kursi (2.modulis)

2019.g.7.novembrī

Rīgā

Skolotāji

  1. Pasākumi izglītojamajiem:

Nr. p. k.

Pasākums

Laiks

Vieta

Atbildīgais

1.

Profesionālās pilnveides izglītības programma „Panākumu Universitāte” .Lekcija – diskusija.

“Personības ideāli un vērtības”

2019.gada 26.septembrī

“Turība”Graudu ielā 68, Rīgā

R. Raga

2.

Junior Achievement Latvija Vidzemes reģionālais seminārs „Skolēnu mācību uzņēmumu darbnīca 2018”

2019.gada 26.septembrī

Valmieras tehnikumā

R. Raga

3.

Profesionālās pilnveides izglītības programma „Panākumu Universitāte” .Lekcija – diskusija.

Personības pašpilnveide un

attīstību veicinošie faktori

2019.gada 15.oktobrī

“Turība”Graudu ielā 68, Rīgā

R. Raga

4.

Skolotāju mācību ekskursija uz uzņēmumiem

2019.g.

29.oktobrī

(Nepieciešams transports Gulbene-Viļaka-Gulbene)

R. Raga

 

Nr. p. k.

Pasākums

Laiks

Vieta

Atbildīgais

5.

Junior Achievement-Young Enterprise Latvija

Uzņēmējdarbības iedvesmas konference "Uzdrīksties uzvarēt!"

2019.gada 31.oktobrī

Ķīpsalas izstāžu hallē, Rīgā

R. Raga

6.

Profesionālās pilnveides izglītības programma „Panākumu Universitāte” .Lekcija – diskusija.

“Radošums un intelekts”

2019.gada 04.novembrī

“Turība”Graudu ielā 68, Rīgā

R. Raga

7.

TITAN reģionālais čempionāts

Novembrī

Madonā vai Siguldā

R. Raga

8.

SMU Ziemassvētku gadatirgus Valmierā

2019.gada

decembrī

Valmierā

R. Raga

9.

Profesionālās pilnveides izglītības programma „Panākumu Universitāte” .Lekcija – diskusija.

“Konflikts un tā risināšanas

Stratēģijas”

2019.gada 11.decembris

“Turība”Graudu ielā 68, Rīgā

R. Raga

10.

SMU Valsts mēroga pasākums Cits Bazārs ziemā

2019.gada

7.decembris

TC Domina Shopping Rīgā

R. Raga

11.

Profesionālās pilnveides izglītības programma „Panākumu Universitāte” .Lekcija – diskusija.

“Prezentācija un pašprezentācija”

2020.gada 16.janvāris

“Turība”Graudu ielā 68, Rīgā

R. Raga

12.

Olimpiāde ekonomikā 10.-12.klašu skolēniem

*I posms- līdz 29.01.2020.

*II posms (novadā)-29.01.2020.

*III posms (valstī)-

10.03.2020.

*Novada   skolās

*Gulbenes novadā

*Rīgā

Ekonomikas skolotāji

13.

Reģionālais SMU Valentīndienu pasākums” Cits Bazārs” Gulbenē

2020.gada 14.februārī

Gulbenē, veikals ”Beta”

R. Raga

14.

Profesionālās pilnveides izglītības programma „Panākumu Universitāte” .Lekcija – diskusija.

“Pašapziņa un pašvērtējums”

2020.gada 17.februārī

“Turība”Graudu ielā 68, Rīgā

R Raga

 

Nr. p. k.

Pasākums

Laiks

Vieta

Atbildīgais

15.

„Ēnu diena”

2020.gada 12.februārī

Latvijas uzņēmumi,

zemnieku saimniecības,

valsts iestādes

R Raga

un citi

skolotāji

16.

Izglītības izstāde ”Skola 2020”

2020.gada

28.feb.-1.marts

Ķīpsalas starptautiskais izstāžu centrs

R.Raga

17.

Profesionālās pilnveides izglītības programma „Panākumu Universitāte” .Lekcija – diskusija.

“Komunikācijas nozīme

personības attīstībā”

2020.gada

31.martā

“Turība”Graudu ielā 68, Rīgā

R. Raga

18.

SMU Lieldienu gadatirgus Madonā

2020.martā

Madonā

R. Raga

19.

Ekonomikas novada konkurss sadarbība ar uzņēmējiem

2020.aprīlī

Gulbenes 2.vsk.vai kāda uzņēmumā (konkursa norises vieta tiks precizēta)

R. Raga

20.

Profesionālās pilnveides izglītības programma „Panākumu Universitāte” .Lekcija – diskusija. Lēmumu pieņemšana . Aleksis Daume . Noslēguma pārbaudījums -

ievads psiholoģijas pamatos.

PU konkurss.

2020.gada 29.aprīli

“Turība” Graudu ielā 68, Rīgā

R. Raga

21

Vidusskolas klases piedalās Swedbank praktisko mācībstundu programmā ”Dzīvei gatavs”

Visu mācību gadu

Katra skola saruna individuāli

Skolotāji

26.09.2019.

                               Ekonomikas skolotāja R.Raga