Darba plāns valodu mācību jomā

Svešvalodas

Laika periods: 01.09.2019.-31.-08.2020.

Jomas koordinators: Aleksandra Birkova

Mērķauditorija: Gulbenes novada izglītības iestādes

Aktivitāte

Norises laiks

Norises vieta

Atbildīgais par īstenošanu

Svešvalodu skolotāju sanāksme. “21. gadsimta prasmes.”

27.augusts, 2019

GNVĢ

Jomas vadītāja.

Lektore – Dace Miška, Oxford University Press

Savstarpējās pieredzes apmaiņa.

Visu mācību gadu.

Novada skolas.

Svešvalodu skolotāji.

Jomas vadītāja

Eseju konkurss 10. – 12.klašu skolēniem – vide, klimata pārmaiņas. (Projekta “ActNow” ietvaros.)

9. – 15.septembris, 2019

Elektroniski

Jomas vadītāja, Gulbenes novada pašvaldība

Seminārs jomas vadītājam – Vebināru organizēšana.

22.oktobris, 2019

GNVĢ

Piedalās jomas vadītāja.

Angļu valodas olimpiāde novada posms 10. – 12 klasēm

29.oktobris, 2019

GNVĢ

Jomas vadītāja, angļu valodas skolotāji.

Vācu valodas olimpiāde novada posms 10. – 12 klasēm

14.novembris, 2019

GNVĢ

Jomas vadītāja, vācu valodas skolotāji.

Krievu valodas olimpiāde novada posms 10. – 12 klasēm

26.novembris, 2019

GNVĢ

Jomas vadītāja, krievu valodas skolotāji.

Jomu vadītāju seminārs

Novembris, 2019

Rīga

Jomas vadītāja

Jomu vadītāju seminārs

Februāris, 2019

Rīga

Jomas vadītāja

Seminārs/kursi – CLIL svešvalodu stundās.

Marts

GNVĢ

Jomas vadītāja

Gulbenes novada 6.klašu svešvalodu pasākums.

9.aprīlis, 2019

Gulbenes 2.vidusskola

Gulbenes 2.vidusskolas svešvalodu skolotāji, novada svešvalodu skolotāji, jomas vadītāja

Starpnovadu publiskās runas konkurss angļu valodā 10. un 11.klasei.

Aprīlis, 2019

Alūksne

Jomas vadītāja,

angļu valodas skolotāji

Svešvalodu skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs, atklāto stundu apmeklēšana.

Aprīlis/maijs

Jelgava

Jomas vadītāja, svešvalodu skolotāji

Elektroniska apmaiņa ar jaunāko un aktuālāko informāciju, individuālas konsultācijas.

Visu mācību gadu.

Elektroniski

GNVĢ

Jomas vadītāja

Datums: 11.septembris, 2019

Plānu izstrādāja: Aleksandra Birkova