Tehnoloģiju mācību jomas darba plāns 2019./2020. mācību gadam

Datums/Laika periods

Aktivitāte

Atbildīgais

Iesaistītie

06.09.2019.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonas vidusskolu un interešu izglītības centru “Lielvārdi”

D. Tiltiņa

Visi datorikas un mājturības skolotāji

11.11.-24.11.2020.

Starptautisks loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkurss 5.-12. klašu skolēniem “Bebras” 1. kārta

Visu skolu informātikas skolotāji

5.-12. klašu skolēni

22.10.2020

Novada jomu kordinatoru virtuālā konference

 

Mācību jomu koordinatori

02.01.2020. vai 03.01.2020.

Mājturības un tehnoloģiju skolotāju seminārs

D. Tiltiņa

Mājturības un tehnoloģiju priekšmeta skolotāji

14.01.2020.

Novadu informātikas olimpiāde (tiešsaistē)

 

Pieteikto skolu informātikas skolotāji

26.02.2020.-28.02.2020.

Valsts informātikas olimpiāde

 

Uzaicinātie dalībnieki

03.03.2020.

Novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde

D. Tiltiņa

Visa novada mājturības skolotāji un pieteiktie dalībnieki

Skolēnu pavasara brīvdienas (16.03.-20.03.2020.)

Novada matemātikas, dabaszinību un tehnoloģiju konference

I.Roziņa, L. Silauniece, D. Tiltiņa

Mācību nodarbību vadītāji no augusta konferences

2019./2020.m.g. (No 2019.gada rudens)

Mācības tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem.

Programmas apjoms un īstenotājs: 36 h; Skola2030

Skolotāji, kuri pieteiksies kursiem

19.09.2020.

Tehnoloģiju mācību jomas koordinators: D. Tiltiņa