Eiropas profesionālo prasmju nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kuras mērķis ir padarīt profesionālo izglītību un apmācību  pievil­cīgāku augstas kvalitātes prasmju un profesiju apgūšanā, organizējot dažādus pasākumus gan vietējā, gan reģionālā un valstu līmenī visā Eiropā.

2019.gadā Eiropas prasmju nedēļa norisinājās laikā no 14.-18.oktobrim. Pasākuma mērķis šogad bija veicināt profesionālo izglītību un apmācību  un izplatīt vēsti, ka profesionālā izglītība var būt veiksmīga izvēle kā jauniešiem, tā pieaugušajiem. Tās galvenā doma “Profesionālā izglītība un apmācība visiem – prasmes visam mūžam”. Eiropas prasmju nedēļā tika uzsvērts, ka mūžizglītība ir ceļš uz jaunām iespējām un plašākām karjeras perspektīvām un ka profesionālā izglītība un apmācība ir lieliska iespēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes ikvienam jebkurā dzīves posmā.

Ogres tehnikums Eiropas prasmju nedēļas un Karjeras nedēļas, kas arī norisēja no š. g. 14.- 18. oktobrim, ietvaros sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību organizēja Informācijas dienu Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietā Rankā. Pasākuma laikā vairāk nekā 80 Gulbenes novada pamatskolu un vidusskolu skolēniem un iedzīvotājiem bija iespēja iepazīt Ogres tehnikumā piedāvāto profesiju klāstu, izmēģināt praktiski darboties dažādās jomās. Gulbenes novada jaunieši, pedagogi un iedzīvotāji iepazina elektronikas tehniķa profesiju, salodējot gaismas ķermeni, video operatora prasmes, ar speciālas aparatūras palīdzību montējot mūziku, reklāmas dizaina speciālista, spēkratu mehāniķa, meža mašīnu operatora, būvizstrādājumu galdnieka, pavāra un vairākas citas profesionālās prasmes. Ogres tehnikuma kokgāzēju komandas dalībnieki demonstrēja augsta līmeņa prasmes darbā ar motorzāģi, gan atzarojot kokus, gan mainot ķēdi motorzāģim, gan veicot precīzo un kombinēto garumošanu.

Lai dotu iespēju iepazīt prasmes biškopībā, ko ikviens iedzīvotājs var apgūt mūža garumā, Ogres tehnikuma pedagogi piedāvāja iespēju degustēt medu un citus biškopības produktus, kā arī iepazīt bišu saimes darbības principus.

Ogres tehnikumu pasākumā atbalstīja arī vairāki vietējie uzņēmēji – darba devēji. Jauniešiem bija iespēja iepazīt lauksaimniecības un mežsaimniecības jomas tehniku, par tās pieejamību Rankā bija parūpējušies darba devēji – SIA “Grantiņi1” pasākuma laikā jauniešiem piedāvāja iespēju izmēģināt darbībā meža mašīnas- forvarderu un harvesteru. Savukārt jaunāko lauksaimniecības tehniku pasākuma laikā nodrošināja  vietējais uzņēmējs, lauksaimnieks – Jānis Kļaviņš. Sadarbības partneris kokapstrādes jomā bija nodrošinājis iespēju interesentiem praktiski izmēģināt darbā firmas “Makita” elektriskos instrumentus, savukārt ēdināšanas pakalpojumu jomā Ogres tehnikuma sadarbības partneris  SIA “Rankas piens” deva iespēju interesentiem iepazīties ar ražošanas procesu Rankas pienotavā.

Pasākuma laikā Ogres tehnikuma pedagogi un karjeras speciālisti stāstīja   par izcilības piemēriem profesionālās izglītības jomā un iepazīstināja ar inovatīvām mācīšanas metodēm, veiksmīgi īstenotām profesionālās izglītības programmām, popularizēja Ogres tehnikuma un uzņēmēju ilgtspējīgu partnerattiecību piemērus.

Kopumā Karjeras dienas pasākumā piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku, kas iepazinās ar iespējām apgūt daudzveidīgas profesionālās prasmes mūža garumā.

Direktores vietniece Ogres tehnikuma
programmu īstenošanas vietās Linda Ozoliņa