5.un 6.novembrī Gulbenes novada Izglītības pārvaldes pārstāvji devās uz skolām, lai skaidrotu, stāstītu, runātu ar vecākiem, skolotājiem, skolēniem un visiem interesentiem par gaidāmajām izmaiņām vidējās izglītības mācību saturā, stundu plānojumā, eksāmenu un vērtējumu formā jau nākamajā mācību gadā.

IP

5.novembrī saruna norisinājās Lejasciema vidusskolā, kurā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki- vecāku pārstāvji un skolotāji, 6.novembrī tikšanās noritēja Rankas pamatskolā, kur sarunai pulcējās vairāk nekā 20 skolotāji, vecāki un arī skolēni. Saprotami un argumentēti, kāpēc un kādas izmaiņas piedzīvos vidējās izglītības posma dalībnieki gan vidusskolās, gan ģimnāzijās, gan arodizglītības iestādēs, skaidroja Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa.
Ikvienam devītās klases skolēnam būs jāpieņem apzināts un atbildīgs lēmums saistībā ar mācību priekšmetu komplektu jeb izvēļu grozu, ko viņš mācīsies jau nākamgad, jo šis lēmums tieši saistīsies ar jaunieša turpmākās karjeras (profesijas, nozares, jomas) virzienu.
Vecāki jautāja, kad vidējās izglītības iestādes darīs zināmus izvēļu grozus, kāds ir prognozējamais izvēļu komplektu piedāvājums mūsu novada vidējās izglītības iestādēs, kā veicināt jauniešu briedumu atbildīgo lēmumu pieņemšanai, tika diskutēts par vecāku lomu un dalību šajā izlemšanas brīdī, tika izzināti interesējoši jautājumi par izmaiņām mācību procesa un eksaminēšanas kārtībā, izdiskutēti sagaidāmie ieguvumi un iespējamie riski. Jauniešus, protams, visvairāk interesēja, kā šīs pārmaiņas izskatās no viņu skatu punkta- vieglāk, grūtāk, ko tieši viņam kā skolēnam tas mainīs, kādā veidā pārmaiņas viņu ietekmēs? Vecākus interesēja arī pašvaldības atbildības zonas izglītības procesu kvalitātes un kvantitātes nodrošināšanā.
Novembrī šāda veida tikšanās norisināsies arī citās novada skolās. Ir jautājumi- ir atbildes! Pārmaiņu brīžos ļoti svarīgi kliedēt šaubas un neziņu, izzinot informāciju. Uz tikšanos skolās! Esam atvērti sadarbībai un gatavi rast atbildes interesējošiem jautājumiem!
Gulbenes novada Izglītības pārvaldes pedagogs karjeras konsultants Jolanta Zirne

Informācija par sarunu plānojumu citās novada izglītības iestādēs:
 12. novembris plkst. 18.00 Lizuma vidusskola
 14.novembris plkst. 17.00 Gulbenes novada valsts ģimnāzija
 14.novembris plkst. 18.30 Stāķu pamatskola
 21. novembris plkst. 14.00 Tirzas pamatskola
 27. novembris plkst. 18.00 Gulbīša pamatskola