6.decembrī Gulbenes kultūras centrā norisinājās Gulbenes novada pedagogu pasākums “Šūpoties laikā”, kura ietvaros tika sumināti konkursa “Gada skolotājs” laureāti septiņās nominācijās. Šogad titulu “Gada skolotājs 2019” ieguva Gulbenes 2.vidusskolas skolotāja Dita Grigore.

Šoreiz konkursa nominācijām tika kopumā izvirzīti 18 pedagogi: Aivija Grīnberga, Marta Katrīna Anže, Dita Grigore no Gulbenes 2.vidusskolas, Ināra Ločmele, Sandis Kalējs, Vija Andževa, Dina Tiltiņa no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Ilva Bērziņa un Antra Paegle no Lejasciema vidusskolas, Vija Pušķe un Inese Žīgure no Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis”, Renāte Kozāne no Stāķu pamatskolas, Ligita Bumbure no Tirzas pamatskolas, Irina Logina no Sveķu pamatskolas, Aelita Medejse no Rankas pamatskolas, Natālija Kvitka no Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes, Sandra Biksīte no Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte”, Iveta Cigle no Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši”.

Nominācijas un laureāti:

  • “Gada skolotājs” – Dita Grigore, Gulbenes 2.vidusskolas skolotāja un projektu asistente;
  • “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem” – Ināra Ločmele, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja;
  • “Par inovācijām izglītības procesā” –  Sandis Kalējs, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs;
  • “Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību” – Vija Pušķe, Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāja;
  • “Par veiksmīgāko pedagoga debiju” – Marta Katrīna Anže, Gulbenes 2.vidusskolas skoltāja;
  • “Par ieguldījumu darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām” – Sandra Biksīte, Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” skolotāja un logopēde;
  • “Par ieguldījumu bērna izaugsmē un ilglaicīgu sadarbību ar vietējo kopienu” – Vija Andževa, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolotāja.

Pasākumu kuplināja Ramonas Ruņģes-Keišas un Daigas Kalinkas dzejas lasījumi un grupas “Baritoni” muzikālie priekšnesumi.

Pasākuma laikā Stāķu pamatskolas skolotāja Inese Bodunova saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu darba ieguldījumu izglītības jomā.

Visi nominanti saņēma Gulbenes novada Izglītības pārvaldes Pateicības un dāvaniņas, savukārt visi laureāti saņēma Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstus un naudas balvas.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste