Lai mana egle mežā aug,

Lai kupla aug un zaro,

Lai mana egle paliek tur,

Kur mežā piedzimusi.

Ar šādu devīzi Gulbīša pamatskolas katrs klases kolektīvs izrotāja savu, skolas saimnieka izgatavoto, eglīti.

2. decembra pēcpusdienā skolas pagalmā kopā ar TO eglīti no dziesmiņas “Reiz mežā dzima eglīte”  tapa mūsu neparasto eglīšu jaunaudze, kas priecē mūs visus.