Gulbenes 2.vidusskola kā koordinators divus gadus realizē Erasmus + stratēģisko partnerību “Ļauties vienlīdzībai bez diskriminācijas” “Let Equity Avoid Discrimination” Nr.2019-1-LV01-KA201-060363 kopā ar partneriem no Scoala Gimnaziala decebal Craiova Rumānija, Gaziantep Vehbi Dincerler Fen Lisesi Turcija, VEREIN FUR EINE OFFENE GESELLESCHAFT Austrija, Dieythynsi Deyterobathmias Ekpaideysis N.Rodopis Grieķija, Drustvo Bodi svetloba Slovēnija, Sehitkamilmem Turcija. Projektā darbojas skolas, izglītības pārvaldes, mācību centri, nevalstiskās organizācijas, kuras realizē skolotāju un koordinatoru mācības, skolēnu apmaiņu, vietējās aktivitātes partnerorganizācijās. Ir notikusi plānošanas vizīte Gulbenes 2.vidusskolā, iepazīšanās un projekta idejas apspriešana reālai darbībai. Skolas kolektīvs organizēja iepazīšanās darbnīcas ar kopā ar 11.a un 12.a klašu kolektīviem. Ģeogrāfijas skolotāja Rūta Enika sagatavoja nodarbību par migrāciju, skolotājas Aivija Grīnberga un Dita Grigore vadīja diskusiju par stereotipiem un globālās pasaules problēmām. Tika veidotas starptautiskas darba grupas.

Gulbene 16

Gulbene 39

Gulbene 44

Ieskatu novada ikdienā sniedza tikšanās Gulbenes novada pašvaldībā, ko organizēja un vadīja Jana Igaviņa un Dace Kablukova. Partnerorganizācijām pilsētas aktivitātes šķita interesantas, jo mūs pieredze mākslas skolā, sporta centrā, bibliotēkā demonstrēja aktīvu dzīvi pilsētas pēcpusdienā. Vispusīgs ieskats roku darbos bija Gulbenes kultūras centra Ziemassvētku tirdziņš. Diskusijās projekta dalībnieki atzinīgi novērtēja skolotājas Daces Freimanes organizēto tautisko deju priekšnesumu skolas deju kolektīva “ Kostiņš” izpildījumā. Plānošanas vizītes laikā skolēni demonstrēja aktīvu diskusiju un zināšanu plašumu globālu problēmu - migrācija, diskriminācija, stereotipu apspriešanā, kas veicina skolēnu gatavošanos eksāmenu laikam, beidzot vidusskolu. Paldies novada pašvaldības iestādēm par iesaistīšanos mūsu aktivitātēs.

erasmus

Dita Grigore
projekta koordinatore skolā