Gerbonis mazs2020.gada janvāra nogalē Gulbenes novada pašvaldība rīkos vairākas tikšanās skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem, kurā tiks runāts par plānotajām pārmaiņām vidējā izglītībā 2020./2021.m.g.

Plānoto sanāksmju grafiks:

  • 22.janvārī plkst. 14.30 Lizuma vidusskolā tikšanās ar skolas domi (skolotāji, vecāki skolēni).
  • 22.janvārī plkst. 16.00 Lejasciema vidusskolā tikšanās ar skolas domi (skolotāji, vecāki skolēni).
  • 23.janvārī plkst. 14.30 Gulbenes kultūras centrā tikšanās ar Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un Gulbenes 2.vidusskolas skolotājiem, saruna par izglītības īstenošanas modeļiem Gulbenē.
  • 29.janvārī plkst. 17.30 Gulbenes 2.vidusskolas sporta zālē tikšanās ar Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un Gulbenes 2.vidusskolas 6.-11.klašu skolēnu vecākiem par izglītības īstenošanas modeļiem Gulbenē.
  • 30.janvārī plkst. 17.30 Gulbenes novada valsts ģimnāzijas zālē tikšanās ar Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un Gulbenes 2.vidusskolas 1.-5.klašu skolēnu vecākiem par izglītības īstenošanas modeļiem Gulbenē.